doi:10.3849/1802-7199

Články

BOSŇÁCKÝ FAKTOR V SOUČASNÉM DŽIHÁDISMU

Marek DOLEJŠÍ

Článek analyzuje působení a roli Bosňáků v současném džihádistickém hnutí. Dané aktivity jsou posuzovány ve třech dimenzích – domácí působení (místní radikální skupiny, rekrutování, motivace či role diaspory), aktivity na zahraničních bojištích (bojové aktivity, propaganda či podpůrné aktivity) a návrat do vlasti (násilné aktivity, deradikalizace či aktivity státních autorit). Analýza se zaměřuje na bojovníky z Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory a států s významnou bosňáckou diasporou.

14.8.2018 11:19:56 | přečteno 4348x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

PÔSOBNOSŤ TZV. ISLAMSKÉHO ŠTÁTU V LÍBYI

Tomáš MIČÍK, Tomáš ŠMÍD

Príspevok pojednáva o vzostupe tzv. Islamského štátu v Líbyi, ktorý na líbyjskom území oficiálne operuje od novembra 2014. Ich prítomnosť je jedným z hlavných pilierov doktríny svetového "kalifátu", ktorého existencia a legitimita závisí nielen od uznania v oblasti Levantu. Skolabovaný líbyjský štát predstavuje bránu do Európy pre všetkých migrantov, utečencov, teroristov a radikálnych islamistov. Vzhľadom na to je IS jednoznačne obrovským bezpečnostným rizikom nielen pre samotnú Líbyu, ale aj pre celý región Severnej Afriky a Európu.

14.8.2018 11:20:00 | přečteno 4042x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK V OZBROJENÝCH KONFLIKTECH

Typické motivace vedoucí k jejich ničení

Eva PELIKÁNOVÁ

Přestože problematika ochrany kulturních památek v ozbrojených konflitkech nabrala v posledních letech na významu a četnosti, lze postrádat věcnou debatu o jejich hodnotách a zejména motivacích, které aktéry k takovému druhu ničení vedou. Článek vychází ze současného stavu poznání jak v akademické či mezinárodně-právní oblasti a zaměřuje se na otázku, jaké motivace vedou aktéry k ničení kulturních památek v ozbrojených konfliktech. Odhalené motivace jsou chápány jako teoretická vysvětlení ničení kulturních památek a na základě pěti případových studií je ověřována jejich platnost.

14.8.2018 11:20:06 | přečteno 4032x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

MEZI NATO A OSN

Strategická kultura EU a její přístup k civilně-vojenské spolupráci

Agata MAZURKIEWICZ

Přístup Evropské unie k civilně-vojenské spolupráci v rámci řešení krizí zahrnuje dvě perspektivy. Oficiální koncept EU je vystavěn na přístupu NATO, který je spíše vojensko-centrický a podřízený dosahování vojenských cílů. Nicméně aplikace CIMIC během reakcí na krizové situace připomíná civilní přístup OSN, jenž se orientuje na podporu civilního prostředí a ochranu humanitárního prostoru. Tento článek diskutuje komplexní povahu přístupu EU k CIMIC v kontextu unijní strategické kultury.

14.8.2018 11:20:10 | přečteno 3170x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

PROBLÉM PŘIČITATELNOSTI JAKO NÁSTROJ LAWFARE

Tomáš BRUNER, Martin FAIX

Mezinárodní právo stanoví podmínky, kdy lze přičíst jednání jednotlivce státu a dovodit mezinárodněprávní odpovědnost tohoto státu. Pokud dané podmínky naplněny nejsou, stát může popřít svou odpovědnost a toto jednání mu nelze přičíst. Problém přičitatelnosti mohou státy zneužít. Tuto problematiku zkoumá následující článek prostřednictvím konceptu lawfare popisujícího situace, kdy je mezinárodní právo zneužito jako zbraň k dosažení vojenské výhody. Článek hodnotí právní a faktické, krátkodobé a dlouhodobé možnosti a postupy, jak takovémuto jednání čelit.

14.8.2018 11:20:15 | přečteno 4110x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

VLIV USA A DALŠÍCH SPOJENCŮ NA NĚMECKOU POLITIKU

Nasazení Bundeswehru v Afghánistánu v období 2001 až 2014

Pavel DVOŘÁK

Článek odpovídá na otázku, do jaké míry byl pro německou politiku a povahu nasazení Bundeswehru v Afghánistánu určující pohled na spojenecké vazby s USA a dalšími členskými státy NATO a udržení reputace spolehlivého a odpovědného spojence. Zhodnocení je prováděno na základě tří praktických případů. K posouzení výzkumného záměru autor požívá teoretický koncept logiky vhodnosti.

14.8.2018 11:20:20 | přečteno 4402x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

INFORMAČNÍ OPERACE Z POLSKÉ PERSPEKTIVY

Zbigniew MODRZEJEWSKI

Informační operace stále nejsou dokonale pochopeny. Pro mnohé představují jednoduše počítačové bitvy nebo psychologický boj. Hlavním cílem je popsat základní aspekty informačních operací v polském doktrinálním dokumentu, součástí je též prezentace klíčových definic a vysvětlení, jak je informační prostředí vnímáno. Autor rovněž popisuje klíčové schopnosti a techniky, které jsou informačních operací součástí.

14.8.2018 11:20:25 | přečteno 11758x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

JAK (NE)PŘEDVÍDAT BUDOUCNOST?

Rozbor několika průkopnických studií na poli české politické a bezpečnostní scénáristky

Miroslav KALOUS

Prediktivní analýzy politiky a bezpečnosti vznikají v České republice ojediněle. Scénáře světové politiky od Ústavu mezinárodních vztahů (ÚMV) (2012–2017) i predikce od Evropských hodnot (2016) proto představují průkopnické počiny, které si zaslouží pozornost. Článek rozebírá všechny soubory scénářů a zaměřuje se na jejich metodologické aspekty. Závěr argumentuje, že scénáře ÚMV představují podařené prognózy, zatímco scénáře Evropských hodnot poslouží odborníkům spíše jako odstrašující případ.

14.8.2018 11:20:29 | přečteno 2993x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 
Vytvořeno 14.8.2018 12:45:19 | přečteno 1549x | Frank