doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

dovolte mi představit vám první číslo Obrany a strategie roku 2019, které tentokrát nabízí tři výzkumné anglickojazyčné texty a dvě české recenze na knižní počiny. Letos nám do redakce dorazil standardní počet textů, nicméně v rámci dodržování vysokých standardů pro kvality článků jsme nakonec vybrali k publikaci pouze tři práce. Věříme, že tato skutečnost Obranu a strategii nijak neohrožuje na atraktivitě, ale naopak jí pomůže k viditelnosti mezi časopisy indexovanými v nejlepších databázích.

V této souvislosti mi dovolte s potěšením oznámit, že Obrana a strategie byla zařazena do prestižní databáze The Emerging Sources Citation Index (ESCI) v rámci Web of Science od společnosti Clarivate Analytics.

Rok 2019 jsme věnovali připomínce výročí vzniku Severoatlantické aliance v roce 1949 a přistoupení České republiky v roce 1999. První dva texty se tak věnují aktuálním problematikám dotýkajícím se NATO, byť každý z úplně jiné perspektivy.

Úvodní text, s názvem odkazujícím k výročí, Lagging Colossus or a Mature Cyber-Alliance? 20 Years of Cyber Defence in NATO zpracoval Tomáš Maďar. Analyzuje schopnosti Aliance definovat priority kybernetické obrany za poslední léta a dává je do kontrastu s důležitými událostmi evropské bezpečnostní politiky.

Druhý článek se také obrací ke stejnému časovému rozhraní, tentokrát v tématu transformace polských ozbrojených sil. Eugeniusz Cieślak v článku Poland’s Armed Forces in NATO: Two Decades of Transformation posuzuje, jak členství Polska ovlivnilo organizaci, personál, vzdělávání a odbornou přípravu ozbrojených sil.

Třetí z odborných textů, s názvem Setting the Categorical Hydra Ablaze: Applying Clausewitz to the Fallacies of War Categorisation, je teoretickou analýzou Samuela Žilinčíka. Autor zde diskutuje kategorizaci války a často chybné uvažování o jejích znacích.

Číslo 1/2019 uzavírají dvě recenze na nové česky psané knižní publikace. Jakub Fučík se zhostil odborného zhodnocení nově vydané knihy CSIRT: v přední linii boje proti kybernetickým hrozbám od Romana Pačky, jež se hloubkově zabývá fenoménem pracovišť typu Computer Security Incident Response Team (CSIRT) a jejich rolí v kontextu národní bezpečnosti. Druhá recenze hodnotí prvotinu reportéra Jakuba Szántó Za oponou války, jež pochází z mého autorského pera. Pro širší veřejnost určená kniha je zároveň zajímavým exkurzem do dramatického období na Blízkém východě, které je pro výzkumnou sféru stále velmi atraktivní.

Závěrem mi dovolte, abych vám jménem svým i jménem redakční rady a všech spolupracovníků, kteří se na vydávání časopisu Obrana a strategie podílejí, poděkoval za dosavadní čtenářskou a autorskou přízeň.

frank.png, obrázek se otevře v novém okně

Předseda redakční rady


Title in English:

Editorial

Title in Czech:

Úvodní slovo

Type:

Editorial

Author(s):

Libor FRANK

Language:

Czech/English

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

-

Issue:

Volume 19, Number 1 (June 2019)

Page(s):

003-004

Received:

10.06.2019

Accepted:

10.06.2019

Published online:

15.06.2019

Vytvořeno 28.6.2019 13:45:08 | přečteno 6343x | Frank