doi:10.3849/1802-7199

SPÁLENIE KATEGORICKEJ HYDRY

Aplikácia Clausewitza voči chybám v uvažovaní o kategorizácii vojny

Samuel ŽILINČÍK

Tento výskum má za cieľ odhaliť prvky chybného uvažovania, ktoré pomáhajú neužitočným kategóriám vojny prežívať napriek ich analytickej vyprázdnenosti. Za týmto účelom využíva autor metódu teoretickej analýzy. Zistenia naznačujú, že viaceré kategórie vojny sú charakteristické tromi spoločnými znakmi. Tieto znaky sú založené na viacerých chybných prvkoch v uvažovaní ako preferencia nazerať na problém vojny cez legalistickú prizmu namiesto strategickej, falošná ekvivalencia medzi vojenskými a nevojenskými nástrojmi moci, neznalosť empirických dôkazov, ignorácia dynamickej podstaty vojny a prehliadanie protivníka ako kľúčového prvku vojny.

Klíčová slova

Kategorizácia; vojna; strategická teória; Clausewitz; násilie.


Title in English:

SETTING THE CATEGORICAL HYDRA ABLAZE:
Applying Clausewitz to the Fallacies of War Categorisation

Title in Slovak:

SPÁLENIE KATEGORICKEJ HYDRY
Aplikácia Clausewitza voči chybám v uvažovaní o kategorizácii vojny

Type:

Article

Author(s):

Samuel ŽILINČÍK

Language:

English

Abstract:

English/Slovak

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.19.2019.01.039-054

Issue:

Volume 19, Number 1 (June 2019)

Pages:

039-054

Received:

15.03.2019

Accepted:

05.04.2019

Published online:

15.06.2019

Vytvořeno 28.6.2019 13:46:22 | přečteno 1698x | Frank

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.