doi:10.3849/1802-7199

Články

DVĚ PROCENTA HDP NA OBRANU

Realistický závazek členských států NATO?

Vladan HOLCNER

Nejprve jsou diskutovány výhody a nevýhody měření vojenských výdajů pomocí poměrového ukazatele jejich podílu na HDP. Následně je analyzován vývoj obranného břemene členských států v uplynulé dekádě v kontextu výdajových závazků v rámci NATO. Nejprve je tato analýza provedena za léta 2009 až 2013 ve vztahu k výdajovému závazku po summitu NATO v Bukurešti. Následně článek analyzuje vývoj podílu vojenských výdajů na HDP v letech 2014 až 2018 ve vztahu k závazku alokovat nejpozději v roce 2025 alespoň 2 % HDP na obranu.

16.12.2019 20:48:30 | přečteno 3436x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

OČEKÁVÁNÍ A REALITA NOVODOBÝCH ČESKÝCH VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Relativní deprivace jako možné riziko

Jitka LAŠTOVKOVÁ, Peter BRNULA, Lukáš NOVOTNÝ

Příspěvek se zabývá tématem vnímání péče a pozornosti, kterou stát věnuje postmoderním válečným veteránům. Analýza je založena na kvalitativním paradigmatu a autoři pracují s polostrukturovanými rozhovory s 12 veterány, kteří byli v mezinárodních vojenských operacích a kteří již nejsou v aktivní službě. V souvislosti s teorií relativní deprivace se příspěvek přesouvá od tématu vlastního vnímání identity ve srovnání s ostatními veterány k přehodnocení minulosti a souvisejícímu dopadu. Na konci příspěvku se autoři zaměřují na nutnost lepší péče o tuto skupinu.

16.12.2019 20:48:37 | přečteno 2194x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

NĚMECKO A UDRŽOVÁNÍ MÍRU OSN

Změna na obzoru, nebo vše při starém?

Jana URBANOVSKÁ

Článek si klade za cíl prozkoumat hlavní trendy v rámci participace Německa na udržování míru OSN. Zvláštní pozornost je věnována období od roku 2014, kdy vrcholní němečtí političtí představitelé oznámili zvýšenou ochotu zintenzivnit zapojení Německa do mezinárodního dění. Z Německa coby váhavého peacekeepera se brzy poté stal nejvýznamnější evropský přispěvatel vojenských jednotek do operace OSN na udržení míru v Mali (MINUSMA). Diskutována je možnost vzniku nového trendu na poli participace Německa na udržování míru OSN.

16.12.2019 20:48:41 | přečteno 1802x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 
Vytvořeno 16.12.2019 20:48:22 | přečteno 1123x | Frank