doi:10.3849/1802-7199

OČEKÁVÁNÍ A REALITA NOVODOBÝCH ČESKÝCH VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Relativní deprivace jako možné riziko

Jitka LAŠTOVKOVÁ, Peter BRNULA, Lukáš NOVOTNÝ

Příspěvek se zabývá tématem vnímání péče a pozornosti, kterou stát věnuje postmoderním válečným veteránům. Analýza je založena na kvalitativním paradigmatu a autoři pracují s polostrukturovanými rozhovory s 12 veterány, kteří byli v mezinárodních vojenských operacích a kteří již nejsou v aktivní službě. V souvislosti s teorií relativní deprivace se příspěvek přesouvá od tématu vlastního vnímání identity ve srovnání s ostatními veterány k přehodnocení minulosti a souvisejícímu dopadu. Na konci příspěvku se autoři zaměřují na nutnost lepší péče o tuto skupinu.

Klíčová slova

Postmoderní válečný veterán; relativní deprivace; Armáda České republiky; sociální péče.


Title in English:

THE DEALS AND THE REALITY OF CZECH POSTMODERN WAR VETERANS
Relative Deprivation as a Possible Risk

Title in Czech:

OČEKÁVÁNÍ A REALITA NOVODOBÝCH ČESKÝCH VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Relativní deprivace jako možné riziko

Type:

Article

Author(s):

Jitka LAŠTOVKOVÁ, Peter BRNULA, Lukáš NOVOTNÝ

Language:

English

Abstract:

English/Czech

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.19.2019.02.019-034

Issue:

Volume 19, Number 2 (December 2019)

Pages:

019-034

Received:

01.10.2019

Accepted:

18.10.2019

Published online:

15.12.2019

Vytvořeno 16.12.2019 20:48:37 | přečteno 2038x | Frank

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.