doi:10.3849/1802-7199

Články

KAM KRÁČÍŠ, KOSOVO?

Bezpečnostní výzvy pro malý stát

Věra STOJAROVÁ

Text se zabývá sektory bezpečnosti a jejich významem v aktuálním vývoji v Kosovu a možnými faktory ovlivňujícími stále křehkou regionální stabilitu. Autorka tvrdí, že Kosovo čelí mnoha výzvám, jejich řešení však závisí na otázce bilaterálních vztahů Kosova a Srbska. Text vychází z předpokladu, že status Kosova zůstává prozatím i do budoucna nejdůležitější otázkou v oblasti západního Balkánu do doby, než dojde k normalizaci vztahů Kosova a Srbska a jejich evoluci ke standardnímu vztahu dvou suverénních subjektů.

15.6.2020 15:09:30 | přečteno 1841x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

INDIKÁTORY A SYSTÉMY VČASNÉHO VAROVÁNÍ PŘED VOJENSKÝM PUČEM

Případová studie Černé Hory

Josef KRAUS

Tento text je zaměřen na identifikaci základních signálů, které by mohly varovat před vojenským pučem. Jeho hlavním smyslem je na bázi teoretického rámce vojenských pučů vymezit faktory, které zvyšují pravděpodobnost blížícího se a proběhnuvšího vojenského převratu v zemi. Vytvořené schéma a seznam faktorů budou aplikovány v rámci jednopřípadové studie na nedávný pokus o puč v Černé Hoře.

15.6.2020 15:09:07 | přečteno 1593x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

POVSTANIE PKK/KCK V ROKOCH 2015-2016 V TURECKU

Z hôr do mesta a naspäť: Priebeh a poučenia z bojov

Matúš JEVČÁK

Text detailne mapuje priebeh povstania PKK/KCK v Turecku v rokoch 2015-2016. Autor okrem samotného popisu vývoja povstania čitateľovi predkladá detailný obraz bojov v urbánnych oblastiach tureckého juhovýchodu, ktorý predstavoval bezprecedentnú novinku v rámci vyše 30 rokov trvajúceho konfliktu medzi Kurdskou stranou pracujúcich a Tureckom. Zámerom je identifikovať kľúčové charakteristiky a taktické prvky využívané ako PKK/KCK, tak tureckými ozbrojenými zložkami a zároveň vyvodiť možné závery vyplývajúce z tureckých skúseností vedenia ozbrojeného boja v urbánnych oblastiach.

15.6.2020 15:09:23 | přečteno 2057x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

ŽIJEME V DOBĚ BEZPRECEDENTNÍHO MÍRU?

Steven Pinker a jeho percepce v odborné literatuře

Vladimír BÍZIK, Zdeněk KŘÍŽ

Článek shrnuje a kriticky reflektuje hlavní myšlenky díla Stevena Pinkera The Better Angels of our Nature a představuje hlavní proudy kritiky. Tyto proudy kritiky jsou zařazeny do kategorií, načež dochází k reflexi síly argumentů Pinkerovych oponentů. Závěry hovoří v prospěch koherence a empirické zakotvenosti myšlenkového proudu vyzdvihujícího civilizační pokles míry násilí. Rozpoznání těchto trendů a jejich zdrojů může pak sloužit jako návod k dalšímu pokroku v této oblasti.

15.6.2020 15:08:35 | přečteno 1656x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 
Vytvořeno 15.6.2020 15:10:04 | přečteno 1281x | Frank