doi:10.3849/1802-7199

ŽIJEME V DOBĚ BEZPRECEDENTNÍHO MÍRU?

Steven Pinker a jeho percepce v odborné literatuře

Vladimír BÍZIK, Zdeněk KŘÍŽ

Článek shrnuje a kriticky reflektuje hlavní myšlenky díla Stevena Pinkera The Better Angels of our Nature a představuje hlavní proudy kritiky. Tyto proudy kritiky jsou zařazeny do kategorií, načež dochází k reflexi síly argumentů Pinkerovych oponentů. Závěry hovoří v prospěch koherence a empirické zakotvenosti myšlenkového proudu vyzdvihujícího civilizační pokles míry násilí. Rozpoznání těchto trendů a jejich zdrojů může pak sloužit jako návod k dalšímu pokroku v této oblasti.

Poděkování

Tento článek byl vypracován v rámci řešení grantového projektu Metodika predikce, včasného varování a prevence hrozeb plynoucích z regionálních ozbrojených konfliktů pro vnitřní bezpečnost ČR (VI20172020094, Ministerstvo vnitra České republiky).

Klíčová slova

Pacifikace; válka; mír; lidská přirozenost.


Title in English:

DO WE LIVE IN AN ERA OF UNPRECEDENTED PEACE?
Steven Pinker and his Perception in Academic Literature

Title in Czech:

ŽIJEME V DOBĚ BEZPRECEDENTNÍHO MÍRU?
Steven Pinker a jeho percepce v odborné literatuře

Type:

Article

Author(s):

Vladimír BÍZIK, Zdeněk KŘÍŽ

Language:

Czech

Abstract:

English/Czech

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line)

DOI:

10.3849/1802-7199.20.2020.01.057-070

Issue:

Volume 20, Number 1 (June 2020)

Pages:

057-070

Received:

13.03.2020

Accepted:

09.04.2020

Published online:

15.06.2020

Vytvořeno 15.6.2020 15:08:35 | přečteno 1796x | Frank

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.