doi:10.3849/1802-7199

Články

ZABIJÁČTÍ ROBOTI A TRANSFORMACE OZBROJENÝCH SIL PRO ROBOTICKOU ÉRU

Kadir Alpaslan DEMIR

Zabijáčtí roboti nebo smrtící autonomní zbraňové systémy (LAWS) jsou předmětem dlouhodobé diskuse. V určitý čas budou války vedeny s vojenskými silami zahrnujícími lidské bojovníky, drony a robotické válečníky. Tato studie je věnována otázkám transformace ozbrojených sil pro robotickou éru. Obsahuje rovněž základní model nastiňující tento transformační proces. Nakonec poskytuje řadu doporučení pro tvůrce politik a vojenské činitele k řízení transformace ozbrojených sil pro robotickou éru.

20.6.2021 22:02:33 | přečteno 1574x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VE ZDRAVOTNICTVÍ

Poučení z případu benešovské nemocnice napadené ransomwarem Ryuk

Ondřej FILIPEC, David PLÁŠIL

Tento článek se převážně zabývá kybernetickou bezpečnostní v oblasti zdravotnictví; specificky se věnuje případu benešovské nemocnice Rudolfa a Stefanie, která byla napadena ransomwarem Ryuk. Tento článek nejprve obecně rozebírá problematiku kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví a následně vyhodnocuje útok na nemocnici v Benešově. Pozornost je věnována zejména organizačním faktorům v procesu zvládání bezprostředních následků viru z hlediska kybernetické bezpečnosti a mikromanagementu. Hlavním cílem je zprostředkovat zkušenost se zvládáním kybernetického útoku a předat dobrou praxi pro ostatní aktéry. V souvislosti se šířením koronaviru a pandemie onemocnění COVID-19 kybernetická bezpečnost nemocnic dostává nový rozměr v rámci kritické infrastruktury státu.

20.6.2021 22:02:29 | přečteno 3049x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

POTENCIÁLNÍ ČÍNSKO-AMERICKÁ VÁLKA A EVROPSKÁ OBRANA

Diskuse možných implikací a hrozeb

Vojtěch BAHENSKÝ

Článek diskutuje implikace případného vypuknutí ozbrojeného konfliktu vysoké intenzity mezi Spojenými státy a Čínou v Tichomoří pro obranu východního křídla NATO. Jako potenciálně kritickou slabinu v případě souběhu konfliktu v Asii a ohrožení východního křídla článek identifikuje americké schopnosti projekce síly do dvou vzdálených konfliktních zón zároveň.

20.6.2021 22:02:24 | přečteno 3650x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

RADIKÁL V ČESKÉ MEŠITĚ

Koncept džihádu mečem pohledem představitelů českých muslimů

Karel ČERNÝ, Jiřina STEHLÍKOVÁ

Článek se zabývá postoji představitelů českých muslimů k souvisejícím tématům: konceptu džihád, dění na Blízkém východě a hypotetickému radikálovi ve vlastní komunitě. S pomocí rozhovorů a kvalitativní metodologie identifikuje úzké vymezení džihádu spjaté s násilím a široké s bohulibým usilováním. Podobně absentuje konsenzus, zda existuje autorita oprávněná džihád vyhlásit. Tendencí je ale vyzdvihovat obranný džihád nad útočný.

20.6.2021 22:02:19 | přečteno 1439x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 

PROLIFERACE JADERNÝCH A RAKETOVÝCH ZBRANÍ V KONTEXTU SEVEROKOREJSKÉ PROBLEMATIKY

Případy asijských států

Ladislav KULHÁNEK

Studie analyzuje dopady a hledá spojitosti mezi severokorejským zbrojením a vybranými spřátelenými státy v obchodní rovině, která je hodnocena v kontextu ekonomiky, technologií, politické situace, mocenských otázek a bezpečnosti. Analyzovaní aktéři jsou závislí i přes silné motivační tendence a vložené prostředky do raketového i jaderného programu na zahraniční pomoci, zvláště té severokorejské.

20.6.2021 22:02:14 | přečteno 1475x | příspěvků: 0 | Frank | Celý článek
 
Vytvořeno 20.6.2021 22:02:39 | přečteno 1331x | Frank