doi:10.3849/1802-7199

Články

„CELEK JE VĚTŠÍ NEŽ SOUČET JEHO ČÁSTÍ“

Konceptualizace odolnosti ozbrojených sil vůči hybridnímu působení

Vendula DIVIŠOVÁ, Libor FRANK, Jan HANZELKA, Antonín NOVOTNÝ, Jan BŘEŇ

Článek přispívá k současné debatě o odolnosti zkoumáním toho, co znamená odolnost ozbrojených sil vůči hybridnímu působení. Zatímco výzkumníci zkoumali „tvrdou“ (technickou) odolnost některých elementů hybridního působení, jakou jsou kybernetické útoky, „měkká“ odolnost zatím nebyla v této oblasti uspokojivě konceptualizována. Za tím účelem text rozpracovává koncept měkké odolnosti prostřednictvím psychologické, institucionální, sociální a národní dimenze. Na tomto základě následně navrhujeme pojetí odolnosti ozbrojených sil jako schopnosti naplňovat svoje hlavní poslání umožněné fyzickou a morální složkou bojové síly a neustále se přetvářet a adaptovat při vystavení vnějšímu nepřátelskému vlivu, který cílí na vnímání a rozhodování příslušníků a velení ozbrojených sil.

16.12.2021 22:56:54 | přečteno 2134x | Frank | Celý článek
 

IDENTIFIKACE SOCIÁLNÍCH, EKONOMICKÝCH A BEZPEČNOSTNĚ-POLITICKÝCH PŘÍČIN TERORISMU

Užitečný nástroj nebo zbytečné úsilí?

Jan BŘEŇ, Tomáš ZEMAN, Aleš KUDLÁK, Rudolf URBAN

Nedílnou součástí problematiky terorismu jsou nejen důsledky spáchaných teroristických činů, které vedou k následným bezpečnostním opatřením, ale také příčiny teroristických aktivit, které zakládají důvody, proč jsou lidé motivováni k jejich vykonávání. Tento článek se zaměřuje na sociální, ekonomické a bezpečnostně-politické faktory, které potenciálně generují budoucí teroristické aktivity. Hlavním cílem je analýza názorů 52 respondentů z 31 zemí, a to odborníků z vojenských, policejních a akademických institucí. Pro respondenty, kteří posuzovali důležitost jednotlivých faktorů, byla zvolena metoda analytické hierarchie. Podle respondentů je pro současné občanské a násilné mezinárodní války nejdůležitějším faktorem bezpečnostně-politická oblast. Následuje sociální nerovnost (v sociální oblasti) a nezaměstnanost (v ekonomické oblasti). Dosažené výsledky jsou určitým odrazem hodnocených faktorů konkurenceschopnosti jednotlivých zemí, které mohou významně ovlivnit nejen míru ohrožení teroristickými aktivitami v zemi, ale i jejich potenciální mobilitu.

16.12.2021 22:56:49 | přečteno 1619x | Frank | Celý článek
 

FRANCOUZSKÉ PROTIPOVSTALECKÉ OPERACE V MALI PŘED A PO VOJENSKÉM PŘEVRATU Z ROKU 2020

Důsledky operační činnosti Task Force Takuba

Ondřej ČÁBELKA, Stanislav ŠTĚPÁNEK

Občanská válka v Mali je jedním z nejdéle trvajících konfliktů v regionu afrického Sahelu. Tento konflikt je typickým příkladem asymetrického konfliktu, kdy na jedné straně stojí síly národních států a na straně druhé nestátní ozbrojení aktéři. Článek popisuje kořeny konfliktu, jeho vývoj, zapojení Francie do protipovstaleckých a protiteroristických operací a operační aktivity Task Force Takuba. V závěru hodnotí celou problematiku, včetně naplnění cílů, kvůli kterým byla Task Force Takuba utvořena.

16.12.2021 22:56:39 | přečteno 2228x | Frank | Celý článek
 

MISE UNAMA V AFGHÁNISTÁNU

Výzvy, problémy a příčiny selhání

Kateřina ŠUPOVÁ, Josef KRAUS

Cílem této studie je vyhodnotit úspěšnost či neúspěšnost zvláštní politické mise UNAMA, a to na základě evaluačního rámce Paula Diehla a Daniela Druckmana. Ten je upraven na kontext afghánského prostředí. Kritéria pro hodnocení úspěšnosti a její míry mohou být rovněž použita pro identifikaci problémů a nedostatků, s nimiž se mise potýkala a které spoluzapříčinily neúspěch spojeneckého snažení v Afghánistánu v letech 2001 – 2021.

16.12.2021 22:56:32 | přečteno 1861x | Frank | Celý článek
 
Vytvořeno 16.12.2021 22:56:58 | přečteno 1188x | Frank