doi:10.3849/1802-7199

„CELEK JE VĚTŠÍ NEŽ SOUČET JEHO ČÁSTÍ“

Konceptualizace odolnosti ozbrojených sil vůči hybridnímu působení

Vendula DIVIŠOVÁ, Libor FRANK, Jan HANZELKA, Antonín NOVOTNÝ, Jan BŘEŇ

Článek přispívá k současné debatě o odolnosti zkoumáním toho, co znamená odolnost ozbrojených sil vůči hybridnímu působení. Zatímco výzkumníci zkoumali „tvrdou“ (technickou) odolnost některých elementů hybridního působení, jakou jsou kybernetické útoky, „měkká“ odolnost zatím nebyla v této oblasti uspokojivě konceptualizována. Za tím účelem text rozpracovává koncept měkké odolnosti prostřednictvím psychologické, institucionální, sociální a národní dimenze. Na tomto základě následně navrhujeme pojetí odolnosti ozbrojených sil jako schopnosti naplňovat svoje hlavní poslání umožněné fyzickou a morální složkou bojové síly a neustále se přetvářet a adaptovat při vystavení vnějšímu nepřátelskému vlivu, který cílí na vnímání a rozhodování příslušníků a velení ozbrojených sil.

ikona souboruStáhněte si tento článek ve formátu PDF

Poděkování

Tento článek byl zpracován jako výstup z úvodní fáze grantového projektu „Resilience ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů vůči hybridním hrozbám“ (VJ01010122), řešeného v rámci programu Ministerstva vnitra ČR Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1).

Klíčová slova

Odolnost; hybridní působení; hybridní válčení; ozbrojené síly.


Title in English:

“THE WHOLE IS GREATER THAN THE SUM OF THE PARTS”
Towards Developing a Multidimensional Concept of Armed Forces’ Resilience Towards Hybrid Interference

Title in Czech:

„CELEK JE VĚTŠÍ NEŽ SOUČET JEHO ČÁSTÍ“
Konceptualizace odolnosti ozbrojených sil vůči hybridnímu působení

Type:

Article

Author(s):

Vendula DIVIŠOVÁ, Libor FRANK, Jan HANZELKA, Antonín NOVOTNÝ, Jan BŘEŇ

Language:

English

Abstract:

English/Czech

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (online)

DOI:

10.3849/1802-7199.21.2021.02.003-020

Issue:

Volume 21, Number 2 (December 2021)

Pages:

003-020

Received:

08.10.2021

Accepted:

15.10.2021

Published online:

16.12.2021

Vytvořeno 16.12.2021 22:56:54 | přečteno 2105x | Frank