doi:10.3849/1802-7199

IDENTIFIKACE SOCIÁLNÍCH, EKONOMICKÝCH A BEZPEČNOSTNĚ-POLITICKÝCH PŘÍČIN TERORISMU

Užitečný nástroj nebo zbytečné úsilí?

Jan BŘEŇ, Tomáš ZEMAN, Aleš KUDLÁK, Rudolf URBAN

Nedílnou součástí problematiky terorismu jsou nejen důsledky spáchaných teroristických činů, které vedou k následným bezpečnostním opatřením, ale také příčiny teroristických aktivit, které zakládají důvody, proč jsou lidé motivováni k jejich vykonávání. Tento článek se zaměřuje na sociální, ekonomické a bezpečnostně-politické faktory, které potenciálně generují budoucí teroristické aktivity. Hlavním cílem je analýza názorů 52 respondentů z 31 zemí, a to odborníků z vojenských, policejních a akademických institucí. Pro respondenty, kteří posuzovali důležitost jednotlivých faktorů, byla zvolena metoda analytické hierarchie. Podle respondentů je pro současné občanské a násilné mezinárodní války nejdůležitějším faktorem bezpečnostně-politická oblast. Následuje sociální nerovnost (v sociální oblasti) a nezaměstnanost (v ekonomické oblasti). Dosažené výsledky jsou určitým odrazem hodnocených faktorů konkurenceschopnosti jednotlivých zemí, které mohou významně ovlivnit nejen míru ohrožení teroristickými aktivitami v zemi, ale i jejich potenciální mobilitu.

ikona souboruStáhněte si tento článek ve formátu PDF

Klíčová slova

Bezpečnostně-politické; ekonomické; faktory; sociální; terorismus; význam.


Title in English:

IDENTIFICATION OF SOCIAL, ECONOMIC AND SECURITY-POLITICAL GROUNDS FOR TERRORISM
Useful Tool or Useless Effort?

Title in Czech:

IDENTIFIKACE SOCIÁLNÍCH, EKONOMICKÝCH A BEZPEČNOSTNĚ-POLITICKÝCH PŘÍČIN TERORISMU
Užitečný nástroj nebo zbytečné úsilí?

Type:

Article

Author(s):

Jan BŘEŇ, Tomáš ZEMAN, Aleš KUDLÁK, Rudolf URBAN

Language:

English

Abstract:

English/Czech

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (online)

DOI:

10.3849/1802-7199.21.2021.02.021-042

Issue:

Volume 21, Number 2 (December 2021)

Pages:

021-042

Received:

07.01.2021

Accepted:

15.10.2021

Published online:

16.12.2021

Vytvořeno 16.12.2021 22:56:49 | přečteno 1606x | Frank