doi:10.3849/1802-7199

HYBRIDNÍ PŮSOBENÍ: OD PARTIKULARITY KE KONTINUU

Empirický test vícerozměrného konceptu „hybridu“

Vladimír BÍZIK, Dominika KOSÁROVÁ, Adam POTOČŇÁK, Richard STOJAR

Cílem článku je empiricky otestovat použití čtyř dimenzí odolnosti vůči hybridním hrozbám na konceptu hybridního působení. Článek představí případové studie hybridních operací z prostředí Izraele, USA, Francie, Tchaj-wanu, Ukrajiny a Iráku/Sýrie, které využily jednu nebo více z těchto dimenzí, přičemž jeho hlavním cílem je demonstrovat obecnou užitečnost, ale také určité empirické nedostatky čtyř-rozměrového uchopení hybridního působení. Článek nakonec představí hlavní charakteristiky konceptu hybridního působení založené na teoreticky a empiricky opodstatněných a relevantních kritériích.

ikona souboruStáhněte si tento článek ve formátu PDF

Poděkování

Tento článek byl zpracován jako výstup z grantového projektu „Resilience ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů vůči hybridním hrozbám“ (VJ01010122), řešeného v rámci programu Ministerstva vnitra ČR Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1).

Klíčová slova

Hybridní hrozby; hybridní působení; konceptualizace; případové studie; testování.


Title in English:

HYBRID INTERFERENCE: FROM THE PARTICULAR TO A CONTINUUM
Empirical Test of the Multi-Dimensional Concept of “Hybrid”

Title in Czech:

HYBRIDNÍ PŮSOBENÍ: OD PARTIKULARITY KE KONTINUU
Empirický test vícerozměrného konceptu „hybridu“

Type:

Article

Author(s):

Vladimír BÍZIK, Dominika KOSÁROVÁ, Adam POTOČŇÁK, Richard STOJAR

Language:

English

Abstract:

English/Czech

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

1802-7199 (online)

DOI:

10.3849/1802-7199.22.2022.01.075-088

Issue:

Volume 22, Number 1 (June 2022)

Pages:

075-088

Received:

17.03.2022

Accepted:

01.04.2022

Published online:

15.06.2022

Vytvořeno 15.6.2022 19:54:49 | přečteno 3623x | Frank