doi:10.3849/1802-7199

K POROZUMĚNÍ KRITICKÝM PŘECHODŮM VE VÁLČENÍ

Teoretický rámec a důkazy z rusko-ukrajinské války

Miha ŠLEBIR

V posledních desetiletích se systémový přístup stal dominantní myšlenkovou školou teoretického chápání válčení. V rámci systémové teorie se ukázaly jako zvláště důležité poznatky teorie komplexních (adaptivních) systémů, které nám umožňují prohloubit naše chápání válečnictví tím, že čerpají z poznatků, které byly uplatněny v mnoha jiných disciplínách. Tento článek se snaží zlepšit chápání válčení a inovovat ho pomocí konceptů atraktoru a kritického přechodu. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že degradace klíčového subsystému vede k fázovému přechodu (výraznému poklesu bojové síly), a tím k přechodu z jednoho atraktoru do jiného, tj. do alternativního relativně stabilního stavu. Teoretický rámec je podpořen případovou studií první fáze ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.

ikona souboruStáhněte si tento článek ve formátu PDF

Klíčová slova

Válčení; kritický přechod; atraktor; teorie systémů; komplexnost; válka na Ukrajině.


Title in English:

TOWARDS UNDERSTANDING CRITICAL TRANSITIONS IN WARFARE
Theoretical Framework and Evidence from the Russo-Ukrainian War

Title in Czech:

K POROZUMĚNÍ KRITICKÝM PŘECHODŮM VE VÁLČENÍ
Teoretický rámec a důkazy z rusko-ukrajinské války

Type:

Article

Author(s):

Miha ŠLEBIR

Language:

English

Abstract:

English/Czech

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

1802-7199 (online)

DOI:

10.3849/1802-7199.22.2022.01.055-074

Issue:

Volume 22, Number 1 (June 2022)

Pages:

055-074

Received:

27.12.2021

Accepted:

01.04.2022

Published online:

15.06.2022

Vytvořeno 15.6.2022 19:54:43 | přečteno 2661x | Frank