doi:10.3849/1802-7199

SMRTÍCÍ AUTONOMNÍ ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY

Budoucí výzvy týkající se jejich regulace na mezinárodní úrovni

Lujza CHRVALOVÁ

Od roku 2013 probíhají debaty o smrtících autonomních zbraňových systémech (LAWS) a přístupu k nim z hlediska mezinárodní legislativy v rámci Úmluvy o některých konvenčních zbraních (CCW) a později od roku 2017 na platformě Skupiny vládních expertů při CCW. V návaznosti na probíhající debaty a důležitost tématu si autorka v článku klade za cíl shrnout výsledky dosažené v rámci jednání pod CCW, zejména hlavní kroky, úspěšně zvládnuté výzvy a posuny v postojích států od roku 2013, jakož i otevřené otázky při regulaci LAWS v rámci této mezinárodní úmluvy. Část článku je věnována identifikaci existujících podobných rysů zemí sdílejících společný postoj k LAWS na konferencích CCW, jakož i výzvám a možným důsledkům postavení Číny, která podporuje zákaz nasazení LAWS, nikoli však jejich výzkumu a výroby.

ikona souboruStáhněte si tento článek ve formátu PDF

Klíčová slova

Konvenční zbraně; smrtící autonomní zbraňové systémy; Úmluva o některých konvenčních zbraních; skupina vládních expertů.


Title in English:

LETHAL AUTONOMOUS WEAPONS SYSTEMS
Future Challenges Concerning Their Regulation on International Level

Title in Czech:

SMRTÍCÍ AUTONOMNÍ ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY
Budoucí výzvy týkající se jejich regulace na mezinárodní úrovni

Type:

Article

Author(s):

Lujza CHRVALOVÁ

Language:

English

Abstract:

English/Czech

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

1802-7199 (online)

DOI:

10.3849/1802-7199.22.2022.01.035-054

Issue:

Volume 22, Number 1 (June 2022)

Pages:

035-054

Received:

05.08.2021

Accepted:

01.04.2022

Published online:

15.06.2022

Vytvořeno 15.6.2022 19:54:38 | přečteno 3630x | Frank