doi:10.3849/1802-7199

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

V tomto čísle najdete celkem osm článků, šest z nich v angličtině a po jednom v češtině a slovenštině. Výběr témat, kterým se autoři věnují je vskutku rozmanitý – od povstaleckého boje přes smrtící autonomní zbraně až po tvorbu koncepčních a strategických dokumentů. Pojďme si je nyní krátce představit:

V prvním článku Tomáš Lalkovič zkoumá vliv geografických faktorů na strategie povstaleckých skupin na Srí Lance a Filipínách. Činí tak na základě kategorií odvozených z práce Davida Galuly.

Druhý článek od Tomáše Zwiefelhofera analyzuje desetiletí vojenského angažmá keňských ozbrojených sil v Somálsku. Část textu je postavena na rozhovorech přímo s keňskými vojáky a experty.

Lujza Chrvalová ve třetím textu představuje problematiku smrtících autonomních zbraňových systémů a úskalí jejích potenciální mezinárodní regulace. Autorka se věnuje dosaženému pokroku i postojům vybraných aktérů.

Ve čtvrtém článku slovinský autor Miha Šlebir rozšiřuje možnosti aplikace systémového přístupu ve zkoumání vojenství. Navrženou teorii poté aplikuje na případ ruské invaze na Ukrajinu.

Pátý článek od kolektivu autorů z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií přispívá do široké debaty o hybridních hrozbách. V textu jsou na pěti případových studiích otestovány čtyři vymezené dimenze hybridního působení.

Eva Štěpánková a Jiří Richter za pomoci rozhovorů vytvořili teorii tvorby strategických a koncepčních dokumentů. Studie, jejímž objektem byl rezort ministerstva obrany České republiky, je založena na metodě zakotvené teorie.

Sedmý článek reaguje na aktuální problematiku – ruskou invazi na Ukrajinu. Veronika D´Evereux se zaobírá mezinárodněprávními aspekty tohoto aktu a některých konkrétních incidentů.

Poslední, osmý článek od Mateje Kandríka, Josefa Procházky a Alexandry Paprčkové se zaobírá problematikou přípravy občanů na obranu státu. V rámci své konceptualizace poukazují na to, že efektivní příprava obyvatelstva je spojeným celostátním a celospolečenským úsilím.

Součástí tohoto čísla nejsou recenze odborných publikací, jednak vzhledem k poměrně vysokému počtu původních článků, jednak proto, že redakční rada indikovala, že tento formát nemá být v rámci časopisu nadále primárně rozvíjen.

Vážení čtenáři, jménem celé redakce děkujeme za vaši stálou přízeň i v dnešní turbulentní době.

frank.png, obrázek se otevře v novém okně

Předseda redakční rady


Title in English:

Editorial

Title in Czech:

Úvodní slovo

Type:

Editorial

Author(s):

Libor FRANK

Language:

Czech

Abstract:

-

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

1802-7199 (online)

DOI:

-

Issue:

Volume 22, Number 1 (June 2022)

Page(s):

002

Received:

15.06.2022

Accepted:

15.06.2022

Published online:

15.06.2022

Vytvořeno 15.6.2022 19:56:02 | přečteno 13767x | Frank