doi:10.3849/1802-7199

Články

MODERNÍ ZAMRZLÉ KONFLIKTY

Podmínky pro výskyt tohoto fenoménu

Lucie KONEČNÁ

Po pádu bipolárního rozložení moci došlo k rychlé změně konfliktního prostředí. Jedním z nových termínů, který se v konfliktních studiích uchytil je tzv. frozen conflict neboli zamrzlý konflikt. Předkládaný článek se zaměřuje na podmínky, které mohou vést k zamrznutí konfliktu. Hlavním cílem práce je odhalit, jaké jsou nutné a postačující podmínky pro zamrznutí současných konfliktů, které se vyskytovaly v období let 1991–2022. Pro tyto účely je využita kvalitativní komparativní analýza (KKA). Samotný výzkum odhalil, že jako nejdůležitější se jeví separatistické tendence jednoho z aktérů konfliktu, jelikož tato podmínka byla přítomna u 85 % všech zamrzlých konfliktů a na základě analýzy nutných i postačujících podmínek musí být považována za velmi důležitou.

16.12.2022 19:28:07 | přečteno 2551x | Frank | Celý článek
 

PERSPEKTIVY VÝVOJE GEOPOLITICKÉHO POSTAVENÍ CHORVATSKÉ REPUBLIKY

Jugoslav JOZIĆ, Robert BARIĆ

Tento článek analyzuje, do jaké míry byla Chorvatská republika doposud schopna využít své výhodné geografické polohy a dalších geografických vlastností svého území ke zlepšení svého geopolitického postavení. Článek využívá metodu neoklasické geopolitiky. Provedená analýza ukazuje, že geopolitičtí činitelé si jsou vědomi potenciálu chorvatského území, ale také že stávající geopolitický design může být doplněn o nové cíle, jejichž realizace by mohla umožnit lepší využití relativního potenciálu chorvatského státu.

16.12.2022 19:38:09 | přečteno 2392x | Frank | Celý článek
 

M.A.D. ZNOVU?

Posun termínu M.A.D. do kybernetické domény

Aleš TESAŘ, Fabian BAXA, Dalibor PROCHÁZKA

Článek přináší nový význam akronymu M.A.D. (Mutually Assured Destruction – vzájemně zaručené zničení) v oblasti bezpečnosti. Z původní spojitosti s jadernou problematikou se jeho využití přesouvá do sféry kybernetického prostoru. Text seznamuje se základním dělením domén důležitých pro lidské aktivity. Vysvětluje jejich význam z hlediska nepopiratelné využitelnosti a dostupnosti pro lidskou společnost, současně upozorňuje na zranitelnost a nutnost zajištění jejich ochrany. Podrobněji se věnuje nové páté doméně – kyberprostoru. V této souvislosti jsou zmiňovány bezpečnostní hrozby a naznačovány některé právní aspekty vyplývající z této dimenze.

16.12.2022 20:12:50 | přečteno 2244x | Frank | Celý článek
 

ČO VLASTNE THUKYDIDES, SUN-C’ A CLAUSEWITZ POVEDALI?

Problém kontrastných interpretácií v kontexte vojenskej stratégie

Samuel ŽILINČÍK, Ivo PIKNER, Jaroslav STANĚK

Klasickí strategickí teoretici sú dôležitým pilierom štúdia vojenskej stratégie, no ich texty sú často interpretované protichodne. Tento článok má za cieľ upriamiť pozornosť na problém kontrastných interpretácií, pričom pracuje s interpretáciami Thukydida, Sun-c’ a Clausewitza. Článok mapuje populárne interpretácie týchto klasikov, identifikuje hlavné rozdiely medzi nimi a pomocou deduktívnej logiky vyvodzuje implikácie tohto stavu pre štúdium vojenskej stratégie.

16.12.2022 20:58:19 | přečteno 2583x | Frank | Celý článek
 
Vytvořeno 16.12.2022 21:00:49 | přečteno 852x | Frank