doi:10.3849/1802-7199

MODERNÍ ZAMRZLÉ KONFLIKTY

Podmínky pro výskyt tohoto fenoménu

Lucie KONEČNÁ

Po pádu bipolárního rozložení moci došlo k rychlé změně konfliktního prostředí. Jedním z nových termínů, který se v konfliktních studiích uchytil je tzv. frozen conflict neboli zamrzlý konflikt. Předkládaný článek se zaměřuje na podmínky, které mohou vést k zamrznutí konfliktu. Hlavním cílem práce je odhalit, jaké jsou nutné a postačující podmínky pro zamrznutí současných konfliktů, které se vyskytovaly v období let 1991–2022. Pro tyto účely je využita kvalitativní komparativní analýza (KKA). Samotný výzkum odhalil, že jako nejdůležitější se jeví separatistické tendence jednoho z aktérů konfliktu, jelikož tato podmínka byla přítomna u 85 % všech zamrzlých konfliktů a na základě analýzy nutných i postačujících podmínek musí být považována za velmi důležitou.

ikona souboruStáhněte si tento článek ve formátu PDF

Klíčová slova

Konflikt; kvalitativní komparativní analýza; podmínka; teritorialita; zamrznutý konflikt.


Title in English:

MODERN FROZEN CONFLICTS
Conditions for the Occurrence of the Phenomenon

Title in Czech:

MODERNÍ ZAMRZLÉ KONFLIKTY
Podmínky pro výskyt tohoto fenoménu

Type:

Article

Author(s):

Lucie KONEČNÁ

Language:

English

Abstract:

English/Czech

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

1802-7199 (online)

DOI:

10.3849/1802-7199.22.2022.02.003-018

Issue:

Volume 22, Number 2 (December 2022)

Pages:

003-018

Received:

27.06.2022

Accepted:

14.10.2022

Published online:

16.12.2022

Vytvořeno 16.12.2022 19:28:07 | přečteno 1907x | Frank