doi:10.3849/1802-7199

ALTERNATIVNÍ MODEL STANOVENÍ RACIONÁLNÍ VÝŠE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ALOKOVANÝCH NA OBRANU ČR V PODMÍNKÁCH OČEKÁVANÉHO RIZIK

Vlastimil ŠLOUF, Martin BLAHA, Ondřej PEKAŘ, Lenka BRIZGALOVÁ, Vojtěch MÜLLNER

Článek představuje alternativní přístup ke stanovení racionálních výdajů na zajištění obrany ČR s ohledem na vývoj bohatství společnosti, které je vyjádřeno finančním hodnocením hmotných fixních aktiv. Autoři vyjadřují názor, že vládou deklarovaný závazek výdajů na obranu ve výši 2 % je politickým rozhodnutím, které nereflektuje vliv dosaženého bohatství společnosti, pravděpodobnost útoku cizí mocnosti a předpokládanou výši způsobených škod vlivem útoku. Autoři prezentují model stanovení racionálních výdajů na obranu, který je založen na modelu spravedlivé pojistky. Autoři dochází k závěru, že racionální náklady na obranu bohatství ČR by se měly pohybovat na úrovni 3,5 % až 4,2 % HDP.

The present paper presents an alternative approach to determining rational defence spending of the Czech Republic concerning the evolution of a society’s wealth, expressed in terms of the financial valuation of tangible fixed assets. The authors describe the view that the government’s stated commitment to defence spending of 2% is a political decision that does not reflect the impact of the wealth achieved by society, the likelihood of an attack by a foreign power, and the expected level of damage caused by an attack. The authors present a model for determining rational defence spending based on the fair insurance model. The authors conclude that the rational expenditure on the defence of the Czech Republic’s wealth should be between 3.5% and 4.2% of GDP.

ikona souboruStáhněte si tento článek ve formátu PDF

Klíčová slova

Veřejný statek; výdaje na obranu; hmotná fixní aktiva; racionální náklady; spravedlivá pojistka.


Title in English:

AN ALTERNATIVE MODEL FOR DETERMINING THE RATIONAL AMOUNT OF FUNDS ALLOCATED TO DEFENCE OF THE CZECH REPUBLIC IN CONDITIONS OF EXPECTED RISK

Title in Czech:

ALTERNATIVNÍ MODEL STANOVENÍ RACIONÁLNÍ VÝŠE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ALOKOVANÝCH NA OBRANU ČR V PODMÍNKÁCH OČEKÁVANÉHO RIZIKA

Type:

Article

Author(s):

Vlastimil ŠLOUF, Martin BLAHA, Ondřej PEKAŘ, Lenka BRIZGALOVÁ, Vojtěch MÜLLNER

Language:

English

Abstract:

English/Czech

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

1802-7199 (online)

DOI:

10.3849/1802-7199.23.2023.01.149-172

Issue:

Volume 23, Number 1 (June 2023)

Pages:

149-172

Received:

27.02.2023

Accepted:

08.06.2023

Published online:

25.06.2023

Vytvořeno 25.6.2023 18:35:15 | přečteno 377x | Frank