doi:10.3849/1802-7199

CHARAKTER VOJNY: AKO MU POROZUMIEŤ?

Analýza logiky a užitočnosti prístupov využívaných k porozumeniu vojne

Samuel ŽILINČÍK, Ivo PIKNER, Jaroslav STANĚK

Podľa strategickej teórie je porozumenie charakteru vojny imperatívom pre dosiahnutie víťazstva v strategickej praxi. Tento článok identifikuje a analyzuje prístupy využívané na porozumenie vojne. Medzi tieto prístupy patrí kategorizácia, strategická analýza a historická komparácia. Teoretická analýza, obohatená o praktické príklady, naznačuje, že na získanie najhlbšieho poznania o charaktere vojny je nutné skombinovať strategickú analýzu a historickú komparáciu, no proces získavania takéhoto poznania je náročný a zdĺhavý.

ikona souboruStáhněte si tento článek ve formátu PDF

Klíčová slova

Vojna; stratégia; kategórie; strategická analýza; historická komparácia.


Title in English:

CHARACTER OF WAR: HOW TO UNDERSTAND IT?
Analyzing the logic and utility of the approaches employed for the understanding of war

Title in Czech:

CHARAKTER VOJNY: AKO MU POROZUMIEŤ?
Analýza logiky a užitočnosti prístupov využívaných k porozumeniu vojne

Type:

Article

Author(s):

Samuel ŽILINČÍK, Ivo PIKNER, Jaroslav STANĚK

Language:

Slovak

Abstract:

English/Slovak

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

1802-7199 (online)

DOI:

10.3849/1802-7199.23.2023.01.109-125

Issue:

Volume 23, Number 1 (June 2023)

Pages:

109-125

Received:

28.02.2023

Accepted:

15.05.2023

Published online:

25.06.2023

Vytvořeno 25.6.2023 18:36:46 | přečteno 602x | Frank