doi:10.3849/1802-7199

POROZUMĚNÍ MODERNÍ KOGNITIVNÍ VÁLCE V GLOBÁLNÍM ROZMĚRU, JEJÍ GENEZE V UKRAJINSKÉM KONTEXTU: PŘEHLED A SMĚRY BUDOUCÍHO VÝZKUMU

Kognitivní válka a operace se sociálním dopadem

Serhii Dmytrovich MAKSYMENKO, Lidiya Mykolayevna DERKACH

Cílem článku je prozkoumat přehled historického západního vojenského myšlení o teorii války a jeho pojetí kognitivní války v současnosti, jakož i ukrajinské důkazy o účinnosti globálního odporu proti ruské invazi na Ukrajinu. Výsledky studie ukázaly, že při pochopení geneze kognitivní války v ukrajinském kontextu v letech 2014-2023, kdy je bojištěm mozek, je cílem využití sociálního dopadu a psychologických operací, neurověd a sociálního inženýrství zničit lidské myšlení, chování, společenskou a vojenskou identitu nejen Ukrajinců, ale všech globálně.

ikona souboruStáhněte si tento článek ve formátu PDF

Klíčová slova

Potenciál kognitivní války; lidská mysl; weaponizace neurověd; aktivity se sociálním dopadem, doktrína kognitivní války NATO; Clausewitzův „bojový prvek“.


Title in English:

UNDERSTANDING MODERN COGNITIVE WAR IN THE GLOBAL DIMENSION, ITS GENESIS IN THE UKRAINIAN CONTEXT: A REVIEW AND DIRECTIONS FOR FUTURE RESEARCH
Cognitive warfare and social impact operations

Title in Czech:

POROZUMĚNÍ MODERNÍ KOGNITIVNÍ VÁLCE V GLOBÁLNÍM ROZMĚRU, JEJÍ GENEZE V UKRAJINSKÉM KONTEXTU: PŘEHLED A SMĚRY BUDOUCÍHO VÝZKUMU
Kognitivní válka a operace se sociálním dopadem

Type:

Article

Author(s):

Serhii Dmytrovich MAKSYMENKO, Lidiya Mykolayevna DERKACH

Language:

English

Abstract:

English/Czech

Journal:

Obrana a strategie

Publisher:

University of Defence

ISSN:

1802-7199 (online)

DOI:

10.3849/1802-7199.23.2023.01.126-148

Issue:

Volume 23, Number 1 (June 2023)

Pages:

126-148

Received:

16.03.2023

Accepted:

21.05.2023

Published online:

25.06.2023

Vytvořeno 25.6.2023 18:22:32 | přečteno 578x | Frank