doi:10.3849/1802-7199

Doc. Ing. František ADAMČÍK, CSc.

Narodený v roku 1956. V roku 1980 absolvoval Elektrotechnickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach. Od roku 1981 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Vysokej vojenskej leteckej škole GMRŠ v Košiciach na Katedre špeciálneho vybavenia lietadiel (od roku 1996 Vojenská letecká akadémia GMRŠ v Košiciach, Katedra avionických a zbraňových systémov). V roku 1995 získal vedeckú hodnosť Kandidát technických vied v odbore Vojenská technika a v roku 1999 vedecko-pedagogický titul docent vo vednom odbore Výzbroj a technika letectva. V rokoch 2000 až 2004 vykonával funkciu prorektora Vojenskej leteckej akadémie GMRŠ v Košiciach pre študijnú a pedagogickú činnosť. Od roku 2005 pôsobí na Katedre avioniky na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a vykonáva funkciu prodekana pre pedagogickú činnosť.

Vytvořeno 11.7.2007 11:38:06 | přečteno 9203x | Hlavacek