doi:10.3849/1802-7199

Doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc.

josef.janosec@seznam.cz vcbbrno@vcbbrno.cz

Narozen 1951. Absolvent VAAZ Brno, obor geodézie a kartografie (1971 - 1976). Titul CSc. VAAZ Brno (1979 - 1984), věd. kvalifikace IIa, ČSAV (1990), dvousemestrální studium na Právnické fakultě UK Praha (1994 - 1995), habilitace VA Brno (2004). Zabývá se výzkumem problematiky bezpečnosti a nebezpečnosti, teorií obrany státu v návaznosti na NATO a EU a strategickými studiemi. Vyvíjí pedagogickou činnost v oblasti bezpečnosti, obrany, ochrany státu, plánování a výstavby ozbrojených sil, obranného výzkumu a vývoje. Podílí se na činnosti výzkumných institucí na úrovni RTO NATO, MO ČR a na vedení interdisciplinárních řešitelských týmů, řízení výzkumných kolektivů a pracovišť (GŠ, MO, ISS MO, ÚOS, IVOU, ÚSS Univerzity obrany). V současné době pracuje jako ředitel Výzkumného centra bezpečnosti.

Vytvořeno 3.7.2007 13:59:08 | přečteno 11007x | Hlavacek