doi:10.3849/1802-7199

Doc. Ing. Ladislav HOFREITER, CSc.

hofreiter@aoslm.sk

Narozen 1953. Absolvent VVTŠ Liptovský Mikuláš (1979), postgraduálne štúdium VA Brno (1983 - 1986), vedecká hodnosť CSc. - VA Liptovský Mikuláš (1998), habilitovaný na Žilinskej univerzite v Žiline v odbore Občianska bezpečnosť. Od r. 2005 mimoriadny profesor Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Zaoberá sa otázkami bezpečnostnej vedy, bezpečnostného manažmentu a teórie konfliktov. Vedecký sekretár European Association for Security a člen-akademik International Academy of Life Protection.

Vytvořeno 18.6.2008 15:12:42 | přečteno 8343x | Hlavacek