doi:10.3849/1802-7199

doc. Ing. Milan KUBEŠA, CSc.

milan.kubesa@unob.cz

Narozen 1949. Po absolvování Střední všeobecně vzdělávací školy vystudoval Vysokou vojenskou školu ve Vyškově, později dvouleté postgraduální studium na Vojenské akademii v Brně a konečně třísemestrální Operační velitelský kurz Generálního štábu, opět na Vojenské akademii v Brně. Jako voják z povolání prošel u vojsk funkcemi od velitele roty až po zástupce náčelníka operačního oddělení 1. armády. Po mnohých reorganizacích armády později pracoval jako vědecký pracovník vojenského vědeckého institutu a po jeho zrušení přešel na katedru Vojenské akademie v Brně. V červnu 1994 získal vědeckou hodnost kandidáta vojenských věd, (CSc.) a v říjnu 2002 úspěšně habilitoval (doc.). Zabývá se vojensko-strategickými a operačními aspekty výstavby, přípravy a použití ozbrojených sil. Je členem vědecké rady FEM a oborové rady doktorského studijního programu „Vojenská logistika“ a „Vojenský management“. V současnosti působí na katedře celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. prosinci 2011.)

Vytvořeno 11.7.2007 14:02:28 - aktualizováno 12.12.2011 14:12:23 | přečteno 9658x | Frank