doi:10.3849/1802-7199

Mgr. Ľubomír LUPTÁK

lubomir.luptak@gmail.com

Narozen 1977. Vyštudoval históriu a anglický jazyk na FF UCM v Trnave. V rokoch 2004-2005 pôsobil na Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdií MO SR so špecializáciou na náboženský extrémizmus a demografické trendy. V rokoch 2006 - 2007 pôsobil na oddelení obrannej politiky SEOPMVL MO SR, kde sa venoval tvorbe obrannej politiky štátu. Od roku 2007 je interným doktorandom Filozofickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni. Venuje sa bezpečnostnému diskurzu v SR, patrimoniálnym štruktúram postkomunistického štátu a konštrukcii kolektívnych identít. Od ročníka 2004 - 2005 je editorom a od ročníka 2005-2006 vedúcim autorského kolektívu zborníka Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia.

Vytvořeno 18.6.2008 15:12:36 | přečteno 9008x | Hlavacek