doi:10.3849/1802-7199

Pplk. gšt. Ing. Josef PROCHÁZKA, Ph.D.

Josef_Prochazka@hotmail.com

Narozen 1966. Vystudoval Vojenskou akademii v Brně, obor automobilní a tanková speciální výstroj (1990). Prošel základními funkcemi u vojsk a na úrovni MO a GŠ. V roce 1999 vykonával funkci styčného důstojníka v misi SFOR. V roce 2004 - 2005 zastával pozici vedoucího skupiny operačního plánování na velitelství EUFOR v Bosně a Hercegovině. V roce 1995 absolvoval logistickou stáž v SRN. V roce 2002 absolvoval kurz řízení obranných zdrojů v USA. V roce 2005 - 2006 absolvoval Kurz generálního štábu na UO. V roce 2006 ukončil doktorský studijní program Teorie obrany státu - vojenská logistika obhajobou disertační práce „Strategické přístupy k vyzbrojování a jejich systémové využití“. Do června 2007 byl pověřen vedením Ústavu strategických studií Univerzity obrany a v současné době pracuje na Ministerstvu obrany. Zabývá se strategickými studiemi pro potřeby obrany státu v oblasti řízení lidských, finančních a materiálních zdrojů. Publikační činnost zaměřuje na procesy profesionalizace, akvizici, financování vojenských výdajů a logistiku.

Vytvořeno 21.3.2007 21:24:10 - aktualizováno 3.7.2007 13:20:02 | přečteno 9040x | Frank