doi:10.3849/1802-7199

20 let transformace vojenského školství

Ve dnech 30. a 31. března 2010 se uskuteční v posádce Vyškov konference "20 let transformace vojenského školství - Příprava personálu pro potřeby OS ČR".

Témata konference:

Tématický okruh 1
Historie a historické souvislosti přípravy personálu v resortu obrany; budování vojenských hodnot a tradic a jejich využití při výchově vojenských profesionálů; výsledky transformace systému přípravy personálu pro potřeby profesionálních ozbrojených sil.

Tématický okruh 2
Požadavky na přípravu vojenských profesionálů; systém přípravy personálu pro potřeby profesionálních OS; způsoby naplňování kvalifikačních předpokladů a kvalifikačních požadavků; role rekrutace v systému přípravy personálu; specifikace znalostí, dovedností a způsobilosti důstojníků, praporčíků a rotmistrů a jejich význam pro plánování a organizaci přípravy; způsoby zabezpečení kvalifikovaného personálu na místa instruktorů, lektorů a učitelů; klíčové kompetence instruktorů, lektorů a učitelů a jejich další rozvoj; požadavky na přípravu personálu v budoucím bezpečnostním prostředí; trendy vývoje požadavků na vojenskou výchovu, vzdělávání a výcvik; celoživotní příprava (výchova, vzdělávání a výcvik) - potřeby, požadavky, struktura a obsah; budoucí zabezpečení jazykové přípravy; zvyšování jazykových schopností na pozadí vývoje ve společnosti; evropský kvalifikační rámec a jeho aplikace v oblasti přípravy personálu OS.

Tématický okruh 3
Příprava personálu pro komplexní působení v zahraničních operacích a misích, pro řešení krizových situacích na teritoriu ČR, v rámci Aliance, EU a OSN; internacionalizace přípravy personálu; možnosti a perspektivy meziresortní a mezinárodní spolupráce při přípravě personálu profesionálních OS; trendy v přípravě personálu v obranných a bezpečnostních složkách.

Tématický okruh 4
Požadavky, trendy a perspektivy přípravy personálu pro potřeby profesionálních OS v oblasti metod, forem a prostředků vojenského vyučování a výcviku; trendy a směřování rozvoje a modernizace simulační a trenažérové technologie; požadavky a perspektivy využití informačních technologií při přípravě personálu, včetně požadavků na informační zabezpečení; trendy a směřování rozvoje učebně výcvikové základny a vojenských výcvikových prostorů.

Jednací jazyky: čeština, slovenština

Příspěvky budou zveřejněny ve sborníku z konference (s ISBN) a na přiloženém CD ROM.

ikona souboruKompletní informace o konferenci.

Vytvořeno 19.3.2010 13:07:59 | přečteno 2761x | Frank