doi:10.3849/1802-7199

Bezpečná Evropa 2014

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. ve spolupráci s Ústavem pro prevenci negativních jevů ve společnosti VŠKV a Ústavem kriminalistiky a forenzních disciplín VŠKV pořádá VII. ročník mezinárodní vědecké konference „Bezpečná Evropa 2014“.

Akce se koná pod odbornou garancí rektora Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. prof. JUDr. Ing. Viktora Porady, DrSc., dr. h. c. mult. a záštitou primátora města Karlovy Vary Ing. Petra Kulhánka.

Konference je pořádána každoročně od roku 2008 a našla si již pevné místo v kalendáři konferencí zaměřených na oblast bezpečnosti s akcentem na problematiku bezpečné Evropy: věnuje se zejména novým, aktuálním tématům bezpečnosti v rámci regionů, států a celé EU. Konference se tradičně účastní řada odborníků a subjektů z Česka, Slovenska, Polska, Ukrajiny a dalších států.

ikona souboruVýbor odborných garantů, vědecký výbor a organizační výbor konference

Hlavními tématy konference BE 2014 jsou:

 1. Negativní jevy globalizace a jejich vliv na bezpečnost států a Evropské unie,
 2. Problémy konstituování a rozvoje bezpečnostních věd,
 3. Formy a metody bezpečnostní spolupráce,
 4. Bezpečnostní výzkum a expertízy v kriminalistice, kriminologii a dalších bezpečnostních a forenzních vědních oborech,
 5. Další aspekty související s evropskou bezpečností, její kontrolou a prevencí.

Cílem BE 2014 je:

 • seznámit vědeckou a odbornou veřejnost s novými trendy vědeckých poznatků ve zkoumaných oblastech a možnostmi jejich aplikace v praxi,
 • osobní výměna názorů a poznatků mezi účastníky konference,
 • společné nalezení směrů dalšího vývoje bezpečnostních, kriminalistických a souvisejících věd vedoucích k vyšší kvalitě a efektivnosti prosazování bezpečnosti ve společnosti.

Jednací jazyky konference:

 • čeština
 • slovenština
 • angličtina

Místo konání: aula Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s., T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary

Termín konání: úterý 18. listopadu 2014 od 10:00 hod.

Termín pro podání přihlášky: nejpozději do 25. října 2014

Termín pro odevzdání příspěvku (do Sborníku anotací): nejpozději do 25. října 2014

Termín pro odevzdání stati (do Monografie vědeckých statí): nejpozději do 15. ledna 2015

ikona souboruPozvánka

Vytvořeno 25.9.2014 11:19:07 | přečteno 1958x | Frank