doi:10.3849/1802-7199

Bezpečnosť a bezpečnostná veda

Katedra humanitných a sociálnych vied Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši poriada v spolupráci s European Association for Security a International Academy of Life Protection Kijev medzinárodnú vedeckú konferenciu "Bezpečnosť a bezpečnostná veda". Konferencia sa koná s podporou Agentúry grantov MO SR.

Termín: 07.-08.10.2009

Miesto: Hotel Bernard, Liptovský Ján

Medzinárodná vedecká konferencia sa koná pod záštitou generálneho riaditeľa Sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy MO SR, Bratislava Ing. Júliusa DEMETRIANA, MSc. a rektora Akadémie ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši brig. gen. doc. Ing. Miroslava KELEMENA, PhD,

Odborní garanti konferencie:

plk. gšt. doc. Ing. Pavel NEČAS, PhD., prorektor AOS
Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír JANEČEK, DrSc., AOS L. Mikuláš
prof. Ing. Vojtech JURČÁK, PhD., ÚB AOS L. Mikuláš
prof. dr. hab. Slawomir MAZUR, Akademia Krakowska, Krakow
gen. bryg. dr hab. inż. Janusz KRĘCIKIJ, AON Warszawa
gen. prof. JUDr. Jozef KURIL, CSc., APZ Bratislava
doc. JUDr., PhDr. Miroslav MAREŠ, PhD., MU Brno

Vedecký výbor konferencie:

doc. dr. Leszek KORZENIOWSKI, prezident EAS Krakow
doc. V. M. ZAPALATINSKIJ, NAU Kijev, Ukrajina
doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc., IOO Lázně Bohdaneč, ČR
doc. PhDr. František ŠKVRNDA., FMV EU Bratislava
doc. PhDr. Jana LASICOVÁ, PhD., FPVaMV, UMB Banská Bystrica
PhDr. Libor FRANK, PhD., ÚSOS UO Brno, ČR
doc. RSDr. Jozef MATIS, PhD., AOS L. Mikuláš
doc. Ing. Ladislav HOFREITER, CSc. AOS L. Mikuláš,

Organizačný výbor konferencie:

PhDr. Miroslav KMOŠENA, PhD.
Dr. Ĺubomír ČECH, CSc.
Mgr. Juraj ŠIMKO, PhD.
Mgr. Janusz MIKA, PhD.
Ing. Zdenko ZAŤKO
PhDr. Zuzana KORČOKOVÁ
PhDr. Mária MARTINSKÁ
Jarmila VENDÉGHOVÁ

Ciele konferencie:

 • zhodnotiť splnenie záverov z konferencie v r. 2006,
 • analyzovať súčasné názory na bezpečnosť v komplexnom pojatí,
 • posúdiť obsah, predmet a objekt skúmania bezpečnostnej vedy,
 • posúdiť potrebu špecializovaného bezpečnostného vzdelávania, jeho obsah, formy a metódy,
 • navrhnúť ďalšie smery rozvoja bezpečnostnej vedy a bezpečnostného vzdelávania v podmienkach vojenského školstva.

Zameranie konferencie:

Konferencia bude zameraná na riešenie nasledujúcich okruhov problémov:

 • Súčasná bezpečnostná veda a smery jej rozvoja,
 • Súčasné problémy bezpečnosti,
 • Securitológia - veda o bezpečnosti, jej obsah, predmet a metódy,
 • Problémy definovania bezpečnostného prostredia,
 • Bezpečnostné vzdelávanie v rezorte obrany - súčasnosť a perspektívy.

Rokovací jazyk:

Slovenský, český, poľský, ruský, anglický (bez tlmočenia).

Zborník:

Z konferencie bude vydaný zborník. Všetky príspevky budú recenzované. Príspevok do zborníka napíšte podľa ikona souborušablóny a pošlite e-mailom na: khsv@aos.sk do 15.8.2009. Prípadné neprijatie Vášho príspevku sa Vám oznámi. Príspevky sa nehonorujú. Príspevky, ktoré nebudú zaslané do 15.8.2009, nebudú zverejnené v zborníku.

Účastnícke poplatky:

Účastnícky poplatok je 50,-EUR /osobu (občerstvenie počas konferencie, zborník, informačné materiály a banket). Účastnícky poplatok je možné zaplatiť pri registrácii 07.10.2009.

Ostatné poplatky:

 • Ubytovanie (1noc/1 osoba + raňajky): 17,- EUR
 • Stravovanie (2-x obed): 12,- EUR
 • Zborník bez účasti na konferencii: 10,- EUR

Termíny:

 • zaslanie predbežnej prihlášky a abstraktu: do 15.7.2009
 • zaslanie príspevku: do 15.8.2009
 • oznámenie o prijatí príspevku: do 05.9.2009
 • zaslanie záväznej prihlášky: do 15.9.2009

Kontakt:

Katedra humanitných a sociálnych vied
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

e-mail: khsv@aos.sk
tel: +421 (0) 960 423 005
fax: +421 (0) 960 423 071

ikona souboruPozvánka, ikona souboruprihláška, ikona souborušablóna príspevku.

Internetové stránky konference:

http://www.aos.sk/struktura/katedry/khsv/veda.htm

Vytvořeno 26.5.2009 15:46:56 - aktualizováno 17.6.2009 14:03:57 | přečteno 4555x | Frank