doi:10.3849/1802-7199

Bezpečnost a obrana v evropském kontextu

Ve dnech 6. a 7. května 2009 uspořádal Ústav strategických a obranných studií Univerzity obrany ve spolupráci se svými partnery mezinárodní odbornou konferenci „Bezpečnost a obrana v evropském kontextu“. Akce probíhala jako součást doprovodného programu 10. mezinárodního veletrhu bezpečnostních a obranných technologií IDET 2009. Volně navazovala na konference pořádané v předchozím období („Bezpečnostní a obranná agenda EU“, Praha, 2007 a „Národní pohledy států V4 na oblast EBOP“, Praha, 2008). Akci spolupořádala Agentura Carolina, spol. s r. o.

Partnery konference byli a zastoupení zde měli:

Mezinárodní politologický ústav MU, Brno

Centrum pro evropské a euroatlantické vztahy, Bratislava

Středisko bezpečnostní politiky CESES, Praha

Generals, s.r.o., Praha

Center for Security Studies, Praha

Ústav bezpečnosti, Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš

Společnost pro střední a východní Evropu, Bratislava

Cílem konference bylo zhodnocení současného stavu zajišťování bezpečnosti a obrany evropského prostoru a významu a potenciálu NATO a EU, a to v době bilancování uplynulého období deseti, resp. pěti let, od vstupu České republiky do těchto organizací. Tomuto záměru bylo přizpůsobeno i obsahové členění konference do čtyř tematických odborných panelů.

První z panelů se zabýval aktuálními otázkami obrany Evropy a zhodnocení významu transatlantické vazby. Druhý panel se věnoval vybraným hrozbám pro Evropskou unii a třetí panel vývoji v geograficky blízkých rizikových oblastech. Závěrečný panel se týkal stávajících aktivit Evropské unie a opatření k zajištění její obrany a bezpečnosti.

Konference splnila svůj cíl, přednesené prezentace i následné diskuse přinesly řadu informací a podnětů k dalším zkoumání problematiky. O úspěchu akce svědčí i velký zájem a hojná účast jak ze strany vystupujících, tak účastníků, především studentů brněnských vysokých škol.

Sborník:

Z přednesených příspěvků byl publikován sborník, který je k dispozici ikona souboruzde.

Program konference:

Ke stažení ve formátu .pdf je k dispozici ikona souboruzde.

1, obrázek se otevře v novém okně2, obrázek se otevře v novém okně3, obrázek se otevře v novém okně4, obrázek se otevře v novém okně
5, obrázek se otevře v novém okně6, obrázek se otevře v novém okně7, obrázek se otevře v novém okně8, obrázek se otevře v novém okně
9, obrázek se otevře v novém okně10, obrázek se otevře v novém okně11, obrázek se otevře v novém okně12, obrázek se otevře v novém okně
13, obrázek se otevře v novém okně14, obrázek se otevře v novém okně15, obrázek se otevře v novém okně16, obrázek se otevře v novém okně
17, obrázek se otevře v novém okně18, obrázek se otevře v novém okně19, obrázek se otevře v novém okně20, obrázek se otevře v novém okně
Vytvořeno 13.5.2009 8:38:16 - aktualizováno 24.8.2009 13:32:56 | přečteno 6344x | Frank