doi:10.3849/1802-7199

Bezpečnostní management a společnost (2012)

Univerzita obrany pořádá III. ročník mezinárodní konference "Bezpečnostní management a společnost", která se bude pod záštitou náměstka ministra obrany pro personalistiku Ing. Michaela Hrbaty konat ve dnech 16. a 17. května 2012 v Brně.

esf, obrázek se otevře v novém okně

Cíl a zaměření konference:

Konference se zabývá problematikou managementu rizika, zásahu, obnovy a bezpečnosti prostředí v regionálních, národních i nadnárodních systémech ochrany obyvatelstva, majetku a životního prostředí. Akcent je položen na výměnu informací mezi vojenskými experty, bezpečnostními službami a ostatními stakeholders v procesu bezpečnostního managementu. Záměrem organizátorů je v návaznosti na snahu EU podpořit aktivity směřující k zajištění udržitelného rozvoje společnosti. Paralelním záměrem je podpořit rozvoj vědy, výzkumu a vzdělávání v dané sféře.

Pracovní sekce a témata:

A - Ochrana obyvatelstva, majetku a životního prostředí

 • Management zásahu a obnovy
 • Ochrana obyvatelstva v regionu
 • Ochrana objektů a zařízení
 • Ochrana před účinky CBRN
 • Ochrana kritické infrastruktury
 • Ochrana životního prostředí
 • Udržitelný rozvoj

B - Bezpečnost a management rizik

 • Bezpečnostní hrozby
 • Management rizik
 • Vzdělávání v oblasti bezpečnosti
 • Informační bezpečnost
 • Bezpečnost, spolehlivost a interoperabilita informačních technologií a systémů
 • Ochrana proti kyberterorismu

Odborní garanti:

brig. gen. v zál. prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., dr.h.c. - rektor Univerzity obrany
JUDr. Jiří Kameník - prezident Asociace soukromých bezpečnostních služeb
Ing. Jan Papež - prezident České protipovodňové asociace
brig. gen. Ing. Miloš Svoboda - náměstek GŘ HZS ČR pro prevenci a CNP
PhDr. Olga Šifferová - Odbor prevence kriminality, Ministerstvo vnitra
Ing. Dušan Navrátil - ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Mezinárodní programový výbor:

doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc. - AMEC s.r.o.
prof. Ing. František Božek, CSc. - Univerzita obrany
Michael Dawson - Directorate of Environmental Stewardship, Ottawa, Ontario, Canada
pplk. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. - proděkan FEM, Univerzita obrany
plk. Ing. Vladan Holcner, Ph.D. - děkan FEM, Univerzita obrany
prof. Ing. Jiří Hřebíček, CSc. - IBA Masarykova univerzita
doc. Dr. Teodora Ivanusa - Univerzita Maribor, Slovinsko
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. - VUT v Brně
Dorian Juverdeanu - EUROPOL
doc. Ing. Josef Kellner, CSc. - Univerzita obrany
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Mgr. Zdeněk Krejčí, Ph.D. et. Ph.D. - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Brno
Mgr. Josef Krysta - generální ředitel SOŠ OOM
prof. Dr. Matanat A. Mehrabova - Azerbaijan National Academy of Sciences, Ázerbajdžán
Ing. Josef Navrátil, CSc. - Univerzita obrany
doc. Ing. Pavel Nečas, PhD. - pověřený rektor, Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika
doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc. - Univerzita Pardubice
Dr. Alexander Omelchenko, PhD., D.Sc. - Univerzita Manitoba, Winnipeg, Kanada
RNDr. Anna Patschová, Ph.D. - VUVH, Bratislava, SR
prof. Dr. Iztok Pobregar - Univerzita Maribor, Slovinsko
prof. Dr. Friedrich Steinhäusler - University of Salzburg
prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc. - Univerzita obrany
prof. Ing. Milík Tichý, DrSc. - ČVUT Praha
prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc. - Univerzita obrany
Ing. Zbyněk Večeřa, CSc. - Ústav analytické chemie AV ČR

Organizátor:

Univerzita obrany
Fakulta ekonomiky a managementu,
Katedra ochrany obyvatelstva,
Kounicova 65, 662 10 Brno, Česká republika

Manažer konference:

Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Organizační výbor:

Ing. Jiří Barta
Ing. Alena Bumbová, Ph.D.
Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.
RNDr. Ing. Tomáš Ludík
mjr. Ing. Jan Kyselák, Ph.D.
Ing. Josef Navrátil, CSc.

Sekretariát konference:

Ing. Lenka Ješonková, Ing. Veronika Sadovská, + 420 973 44 20 97

Místo konání konference:

Veletrhy Brno a.s., Pavilon P, Výstaviště 1, Brno, PSČ 647 00.
Vstup pro účastníky konference je bránou č. 7, vjezd služebních vozidel je branou č. 9.
Parkovací plocha pro účastníky konference je před branami č. 6 a 7.

Program konference: 

16. května 2012

08,30 – 09,30    Prezence
09,30 – 10,00    Zahájení konference a přivítání účastníků
10,00 – 12,30    Plenární zasedání
12,30 – 14,00    Občerstvení
14,00 – 15,30    Jednání v sekcích
15,30 – 16,00    Přestávka s občerstvením
16,00 – 17,30    Jednání v sekcích
19,30 – 22,00    Společenský večer – Klub UO

17. května 2012

08,00 – 10,00    Jednání v sekcích
10,00 – 10,30    Přestávka s občerstvením
10,30 – 12,00    Jednání v sekcích
12,00 – 12,30    Občerstvení
12,30 – 16,00    Diskuze a závěr konference

Pracovní jazyky konference:

Čeština, slovenština, angličtina.

Internetové stránky konference:

https://events.vojenskaskola.cz/bms/

Důležité termíny:

21.3.2012 - Zaslání přihlášky s abstraktem vystoupením na konferenci
28.3.2012 - Potvrzení přijetí abstraktu
27.4.2012 - Zaslání plné verze příspěvku do sborníku
27.4.2012 - Zaslání přihlášky bez abstraktu

Ubytování:

Účastníci konference si ubytování zabezpečí individuálně. Možnosti rezervací ubytování jsou uvedeny na stránkách konference.

Pokyny účastníkům:

Elektronickou registraci účasti na konferenci najdete na webových stránkách konference s možností vkládat abstrakt vašeho příspěvku. Abstrakt by měl obsahovat maximálně 800 znaků (cca 100 slov). Abstrakt zašlete v češtině (slovenštině) a v angličtině a měl by obsahovat 3 - 7 klíčových slov v ČJ a AJ. Všechny přijaté příspěvky budou recenzovány dvěma nezávislými recenzenty. Autoři příspěvků jsou odpovědni za odbornou a jazykovou úroveň příspěvku. Všechny přijaté recenzované příspěvky budou publikovány ve sborníku z konference v tištěné a elektronické podobě na CD. Doba prezentace příspěvků je max. 15 minut, včetně diskuse. Vybrané příspěvky (v anglickém jazyce) z konference budou publikovány v recenzovaném neimpaktovaném časopise „Ekonomika a management“, zařazeném v seznamu pro recenzované neimpaktované časopisy podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Plné verze příspěvků zašlete sekretariátu konference na e mail: lenka.jesonkova@unob.cz a veronika.sadovska@unob.cz. Do předmětu e-mailu uveďte KONFERENCE. Šablona příspěvku a formální požadavky na jeho podobu jsou k dispozici v níže uvedené pozvánce.

Doplňující informace:

Konferenční poplatky jsou hrazeny z prostředků ESF projektu „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“. Přednášející a zařazení do sborníku obdrží konferenční materiály, sborník v tištěné a elektronické podobě na CD s příspěvky z konference a občerstvení v průběhu konference. V případě nutnosti si organizátoři konference vyhrazují právo na změnu programu a vzhledem k omezené kapacitě přednáškových sálů budou prioritně akceptovány přihlášky s aktivní prezentací. V případě nejasností a dotazů kontaktujte sekretariát konference.

ikona souboruPozvánkaikona souboruProgram.

KONFERENCE JE ORGANIZOVÁNA V RÁMCI PROJEKTU, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Vytvořeno 1.3.2012 10:52:19 - aktualizováno 14.5.2012 13:42:56 | přečteno 9954x | Frank