doi:10.3849/1802-7199

Bezpečnostní strategie pro Evropu: nové priority, nové výzvy

Dne 14. listopadu 2008 se v hotelu Praha v šesté městské části Prahy uskuteční tradiční podzimní bezpečnostní konference, každoročně organizovaná Střediskem bezpečnostní politiky CESES FSV UK a Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V tomto roce se konference uskuteční pod názvem „Bezpečnostní strategie pro Evropu: nové priority, nové výzvy“. Tématy konference budou aktuální otázky evropských bezpečnostních priorit v globálním i širším regionálním rámci, boje proti terorismu a organizovanému zločinu a též otázky kybernetické, energetické a environmentální bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury. Významným rysem konference bude prezentace pohledů Francie na řadu otázek evropské bezpečnosti vzhledem k tomu, že Francie je v době konání konference předsednickou zemí Evropské unie. Týká se to i otázky zajištění energetické bezpečnosti, kde se Francie může opírat o svoji vyspělou jadernou energetiku.

Účastníky konference budou představitelé české bezpečnostní komunity - poslanci a senátoři působící v příslušných branných a bezpečnostních výborech Parlamentu ČR, zástupci státní správy, bezpečnostní experti z akademické komunity, nevládního a komerčního sektoru. Konference se zúčastní též představitelé diplomatického sboru a novináři. Záštitu nad konferencí převzali RNDr. Alexandr Vondra, místopředseda vlády pro evropské záležitosti, J. E. Charles Fries, velvyslanec Francie v ČR, PhDr. Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Tomáš Chalupa, starosta městské části Praha 6, Dr. Libor Rouček, první místopředseda zahraničního výboru Evropského parlamentu a Genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky.

Bližší informace o konferenci budou publikovány na webových stránkách SBP CESES FSV UK www.ceses.cuni.cz/sbp v první polovině října 2008.

Vytvořeno 30.5.2008 9:10:59 | přečteno 4340x | Frank