doi:10.3849/1802-7199

Bratislava bude opäť centrom diania V4

sacV pondelok 21. novembra 2011 sa v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia SMART SECURITY, ktorá ponúkne nové impulzy v oblasti regionálnej obrannej spolupráce a bezpečnostnej politiky. Fórum, ktoré organizuje Slovenská atlantická komisia (SAC) v spolupráci s Centrom pre európske štúdie (CES), prinesie diskusiu expertov európskych think tankov, odborníkov z NATO, predstaviteľov ministerstiev z krajín V4 a ďalších profesionálov.

Jednou z hlavných tém konferencie je globálny trend redukovania výdavkov na obranu a bezpečnosť, ako aj dopad takýchto rozpočtových škrtov na bojaschopnosť a efektívnosť armád. Jednou z možností ako prekonať výpadok vo financovaní je regionálna bezpečnostná spolupráca. Podobné iniciatívy už úspešne fungujú vo viacerých európskych regiónoch. Experti V4 budú diskutovať o víziách a možnosti krátkodobej a dlhodobej spolupráce v rámci stredoerópskeho regiónu.
 
V rámci konferencie sa uskutoční aj prvé stretnutie medzinárodnej expertnej skupiny krajín V4. Projekt s názvom DAV4 vznikol z iniciatívy Slovenskej atlantickej komisie a jeho cieľom je podpora regionálnej bezpečnostnej spolupráce. Skupina tvorená z dvanástich expertov vyšehradských krajín, už v prvej polovici budúceho roka ponúkne vládam V4 konkrétne odporúčania pre regionálnu spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany.

Konferencia sa uskutoční s podporou Divízie verejnej diplomacie NATO, Medzinárodného vyšehradského fondu a Ministerstva zahraničných vecí SR. Partnermi konferencie sú Jagello 2000, Medzinárodné centrum pre demokratickú tranzíciu (ICDT), Poľský inštitút medzinárod-ných vzťahov (PISM), George C. Marshall European Center for Security Studies a Národná rada SR. Mediálnymi partnermi podujatia sú agentúra TASR a odborné magazíny Obrana a strategie a EAQ.


Slovenská atlantická komisia (SAC) je nezávislá mimovládna organizácia aktívna v oblasti domácej a medzinárodnej politiky a bezpečnosti. Usiluje sa o aktívnu a konštruktívnu angažovanosť Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch. Dôraz kladie na spoluprácu vo vybraných regiónoch a problematikách, kde skúsenosti a expertíza stredoeurópskej krajiny môžu priniesť značnú pridanú hodnotu. Prostredníctvom projektov, asociovaných expertov a spolupráce so štátnymi a mimovládnymi inštitúciami, ako aj súkromnými subjektmi, usiluje o efektívny rast mladých profesionálov. SAC vznikla v roku 1993, kedy sa zároveň stal členom medzinárodnej mimovládnej organizácie Atlantic Treaty Association (ATA). Vďaka silnému medzinárodnému postaveniu majú aktivity SAC reálny dopad nielen na Slovensko, ale aj na región strednej Európy či transatlantické vzťahy.

Medzi vlajkové aktivity SAC patria:
• GLOBSEC – Jedna z piatich strategických konferencií, ktorá formuje transatlantickú zahraničnopolitickú a bezpečnostnú agendu s dôrazom na stredoeurópsky región.
• Central European Policy Institute (CEPI) – Vznikajúce analytické centrum združuje expertov viacerých krajín stredoeurópskeho regiónu. CEPI sa zameriava predovšetkým na otázky zahraničnej politiky, bezpečnosti, obrany, ekonomiky či energetiky. Sídlom organizácie bude Bratislava.
• Transfer of Know-How Programme – Program je zameraný na prenos slovenských skúseností z transformačného procesu a prístupových procesov do NATO a EÚ. Destináciou slovenského know-how sú najmä krajiny západného Balkánu a Východného partnerstva.
• Youth Leadership Programme – Program umožňuje študentom a mladým profesionálom prehlbovať svoje znalosti a praktické skúsenosti v rámci projektov, výskumných pobytov, štipendií a stáži doma i v zahraničí.

Viac informácií nájdete na webstránkach http://www.ata-sac.org/.

Informácie médiám:
Viktor Škulec
PR Director
Slovenská atlantická komisia
e-mail: viktor.skulec@ata-sac.org
Mobil: 0917 654 602

Vytvořeno 20.11.2011 19:07:33 | přečteno 5158x | Frank