doi:10.3849/1802-7199

Call for papers - Česká zahraniční politika

V rámci dlouholetého úsilí o podnícení a udržení interdisciplinární odborné i veřejné diskuse o české zahraniční politice založil Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. (www.iir.cz) v roce 2009 tradici každoročních sympozií Česká zahraniční politika, jehož čtvrtý ročník proběhne s podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky v Praze ve dnech 31. října – 1. listopadu 2012.

Cílem každoročních sympozií je diskutovat českou zahraniční politiku ve světle nejrozmanitějších společensko-vědních oborů, a zároveň umožnit výměnu faktografických, konceptuálních, teoretických i metodologických zkušeností a poznatků mezi výzkumnými organizacemi, think tanky, nevládními organizacemi a univerzitními pracovišti z celé České republiky. Neméně významným cílem je podpora a posílení interakce expertů z odborného prostředí s diplomatickými i politickými aktéry české zahraniční politiky.

Zastřešujícím tématem IV. sympozia Česká zahraniční politika bude reflexe uplynulých dvou dekád samostatné české zahraniční politiky. Na toto téma je připravována jak odborná, tak politická a veřejná diskuse v rámci sympozia. Základní rovinou sympozia jsou ovšem tradičně odborné a akademické panely, které umožňují diskusi o současném výzkumu české zahraniční politiky.

V této souvislosti Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. vyhlašuje výzvu k podávání návrhů na příspěvky a panely pro IV. symposium Česká zahraniční politika. Návrhy na příspěvky s abstrakty v maximální délce 200 slov zasílejte nejpozději 10. 10. 2012 včetně, v elektronické formě na adresu koordinátora sympozia koran@iir.cz, spolu s kontaktními údaji (telefon, pracoviště, elektronická adresa). Návrhy na celé panely jsou obzvláště vítány, navržený panel by měl obsahovat již konkrétní abstrakty a panelisty, případně i diskusanty, přičemž počet panelistů by měl čítat 4 – 6 prezentujících. Vítány budou návrhy na příspěvky z co nejširšího spektra sociálních, humanitních a ekonomických věd .

Mimopražským prezentujícím účastníkům bude v případě zájmu zajištěno ubytování.

ikona souboruCall for papers.
 

Vytvořeno 12.9.2012 9:17:55 | přečteno 2332x | Frank