doi:10.3849/1802-7199

Call for papers - Privatizace bezpečnosti

Výzva pro podání návrhů příspěvků na čtvrtou výroční expertní konferenci na téma Privatizace bezpečnosti, která se uskuteční na Metropolitní univerzitě Praha v pátek 23. listopadu 2012.

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha Vás srdečně zve k aktivní účasti na své čtvrté výroční expertní konferenci, jejímž tématem bude problematika privatizace bezpečnosti, a která se uskuteční v pátek 23. listopadu 2012.

Ačkoliv je bezpečnost v České republice stále většinou občanů vnímána jako doména státu, v praxi již i v českém prostředí privatizace bezpečnosti pokročila do té míry, že počet zaměstnanců soukromých bezpečnostních společností přesahuje počet příslušníků Policie České republiky. Objevují se také první pokusy o založení českých vojenských společností. Kromě příspěvků věnovaným právě problematice působení soukromých bezpečnostních a/nebo vojenských společností proto uvítáme návrhy příspěvků na následující aktuální oblasti privatizace bezpečnosti, ve kterých jsou privátní aktéři stále viditelnější a aktivnější: boj proti financování terorismu, ochrana kritické infrastruktury, kybernetická bezpečnost, privatizace věznic atd. Vítáme však i návrhy příspěvků na další relevantní témata související s privatizací bezpečnosti, včetně analýz právních, ekonomických a politických kladů a záporů možných rámců pro regulaci činnosti soukromých bezpečnostních aktérů.

Návrhy příspěvků zasílejte e-mailem na adresu conference@c4ss.cz do 23.9.2012. Návrh příspěvku by neměl přesáhnout 600 slov a musí být doručen v jednom z následujících formátů: Word Document (.doc) nebo Adobe Acrobat (.pdf). Návrh musí obsahovat název příspěvku, celé jméno autora/autorky, kontaktní e-mailovou adresu, ročník studia a název instituce, na které autor/ka studuje. Autoři vybraných příspěvků budou informováni e-mailem nejpozději v první polovině října 2012. Písemné verze všech příspěvků přednesených na konferenci budou přijaty do recenzního řízení do kolektivní monografie, která bude publikována v roce 2013. Požadavky na délku písemné verze jejich příspěvku a informace o citační normě budou potvrzeným přispěvovatelům upřesněny na webových stránkách http://www.c4ss.cz. Deadline pro odevzdání finálních písemných textů do sborníku je totožný s datem konání konference, tj. 23.11.2012. Texty dodané později již nebudou do recenzního řízení pro kolektivní monografii zahrnuty!

Registrace neprezentujících zájemců o účast na konferenci bude realizována elektronickou formou v říjnu a listopadu 2012.

Účast na konferenci je pro všechny registrované účastníky (publikum i prezentující) zdarma.

Pracovním jazykem konference je čeština.

Vytvořeno 22.3.2012 8:35:05 - aktualizováno 6.8.2012 9:38:37 | přečteno 3335x | Frank