doi:10.3849/1802-7199

Call for papers - Studentská konference bezpečnostního výzkumu

Oddělení bezpečnostních a strategických studií Katedry politologie Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity a Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha srdečně zvou studenty všech studijních programů (Bc., Mgr., Ph.D.) k podání návrhu příspěvků na sedmou výroční studentskou konferenci věnovanou soudobým bezpečnostním tématům.

Zejména vítáme návrhy příspěvků na následující aktuální bezpečnostní témata:

  • boj proti terorismu a extremismu,
  • post-konfliktní rekonstrukce,
  • kybernetická bezpečnost,
  • privatizace bezpečnosti.

Vítáme však i návrhy příspěvků na další relevantní témata.

Kdy: konference se koná v pátek 24. dubna 2015.

Kde: Fakulta sociálních věd Masarykovy univerzity (Joštova 10, Brno 602 00).

Návrhy příspěvků zasílejte e-mailem na adresu conference@c4ss.cz do 9. března 2015.

Návrh příspěvku by neměl přesáhnout 300 slov a musí být doručen v jednom z následujících formátů: Word Document (.doc) nebo Adobe Acrobat (.pdf). Návrh musí obsahovat název příspěvku, celé jméno autora/autorky, kontaktní e-mailovou adresu, ročník studia a název instituce, na které autor/ka studuje. Autoři vybraných příspěvků budou informováni e-mailem v polovině března 2015. Písemné verze všech příspěvků přednesených na konferenci budou zveřejněny ve sborníku, který bude publikován po skončení konference. Požadavky na délku písemné verze jejich příspěvku a informace o citační normě budou potvrzeným přispěvovatelům upřesněny na webových stránkách http://www.c4ss.cz. Sborníky z předchozích sesti ročníků této studentské konference jsou dostupné ke stažení na http://www.c4ss.cz/publikace/.

Registrace neprezentujících zájemců o účast na konferenci bude realizována elektronickou formou v březnu 2015.

Účast na konferenci je zdarma.

Vytvořeno 31.10.2014 11:11:39 | přečteno 1541x | Frank