doi:10.3849/1802-7199

Confronting Cyberterrorism: Tackling Political Aspects of Cybersecurity

Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s U.S. Office of Naval Research Global, Velvyslanectvím Estonské republiky v České republice a Odborem veřejné diplomacie NATO pořádá mezinárodní konferenci a expertní workshop na téma kybernetická bezpečnost. Toto spojení je dnes skloňováno stále častěji. Po útocích na Estonsko a Gruzii se politicky motivované kyber útoky staly reálnou bezpečnostní hrozbou a tato otázka se dostala na přední místo v agendě NATO i Evropské unie. Zároveň se ukázalo, že při hledání odpovědi na kybernetické útoky je nutná spolupráce odborníků z nejrůznějších, na první pohled ne vždy spolu úplně souvisejících, oborů.

Konference a workshopy pod názvem "Confronting Cyberterrorism: Tackling Political Aspects of Cybersecurity" si kladou za cíl propojit odborníky z různých oblastí expertízy, včetně IT specialistů, právníků, politiků, bezpečnostních expertů a zástupců akademické sféry i byznysu, a vytvořit tak intersdisciplinární fórum, v jehož rámci bude možné komplexně diskutovat stále důležitější otázku obrany proti kybernetickému terorismu. Pozvaní hosté se zaměří především na problémy spojené s procesem rozhodování při reakci na politicky motivovaný kybernetický útok, majíc na zřeteli dílčí technické, právní a politické aspekty tohoto útoku zahrnující i otázku mezinárodní spolupráce.

Předběžný program.

Pracovní jazyk: angličtina

Termín konání:
 
úterý, 6. prosince 2011, 14:00-17:00 - mezinárodní konference
středa, 7. prosince 2011 - uzavřené mezinárodní expertní workshopy

Místo konání: Zastoupení Evropské komise v ČR, Jungmannova 24, Praha 1

V případě zájmu potvrďte prosím svou účast na adrese registrace@amo.cz do neděle 4. prosince 2011.

Kontakt:

Tomáš Karásek
ředitel Výzkumného centra AMO
tomas.karasek@amo.cz
gsm: +420 604 322 006

Tereza Jermanová
konferenční servis
tereza.jermanova@amo.cz
gsm: +420 775 281 971

Vytvořeno 30.11.2011 9:48:44 | přečteno 4958x | Frank