doi:10.3849/1802-7199

Ekonomické aspekty procesů v ozbrojených silách

Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, Katedra ekonomie, pořádá ve spolupráci se Sekcí ekonomickou Ministerstva obrany České republiky a pod záštitou rektora Univerzity obrany, brigádního generála prof. Ing. Rudolfa Urbana, CSc. konferenci s mezinárodní účastí s názvem Ekonomické aspekty procesů v ozbrojených silách.

Termín konání: 23. až 24. října 2007

Místo konání: Aula Univerzity obrany, Kounicova 44, Brno

Cílem konference je přednést nové poznatky o ekonomických aspektech procesů v ozbrojených silách.

Programový výbor konference:

prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. (CZ)
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (CZ)
Doc. Dr. Ladislav Lašček CSc. (SK)
dr. hab. Zenon Stachowiak (PL)
plk. Ing. Zdeněk Zbořil, PhD. (CZ)
pplk. Dr. Arpád Pohl (HU)
RSDr. Luboš Štancl, CSc. (CZ)
Ing. Pavel Vyleťal (CZ)

Program konference:

Úterý 23. října 2007

09:00-09:30 Prezence účastníků konference
10:00-10:10 Zahájení konference
10:10-11:00 Hlavní referát
11:00-11:20 Přestávka
11:20-13:00 Programové vystoupení zahraničních účastníků konference a diskuse
13:00-14:00 Přestávka - oběd
14:00-16:00 Zasedání v jednotlivých sekcích - vystoupení účastníků konference
16:00-17:00 Přestávka
17:00-22:00 Společenský večer

Středa 24. října 2007

09:00-09:10 Prezence účastníků
09:10-12:00 Zasedání v jednotlivých sekcích - vystoupení účastníků konference
12:00-12:10 Přestávka
12:10-12:30 Závěr - ukončení konference


ikona souboruPozvánka a přihláška ikona souboruKalkulace nákladů pro účastníky

Přihlášku na konferenci zašlete nejpozději do 10. října 2007 na adresu organizačního výboru nebo v elektronické podobě na adresu elektronické pošty: alojz.flachbart@unob.cz

V případě, že máte zájem o přednesení Vašeho příspěvku na konferenci, pak tuto skutečnost uveďte v přihlášce, včetně tématu Vašeho příspěvku. Na základě zaslaných příspěvků vybere programový výbor ty příspěvky, které budou prezentovány na konferenci. Prezentace příspěvku na konferenci je časově limitována do 15 minut. Ostatní příspěvky budou pouze zveřejněny ve sborníku. Příspěvky k prezentaci v PowerPoint formě je nutné odevzdat nejpozději 23. října 2007 na elektronickém médiu při prezenci. Z přednesených a organizačnímu výboru zaslaných příspěvků, bude sestaven sborník, který bude zaslán všem účastníkům konference.

Účastnický poplatek se nevybírá.

Ubytování a stravu si hradí každý účastník konference samostatně.

Organizační výbor konference:

pplk. Ing. Petr Musil,
Ing. Alojz Flachbart,
Ing. Eva Vincencová,
Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.

Kontaktní adresa:

Univerzita obrany Brno
Fakulta ekonomiky a managementu
Katedra ekonomie
Kounicova 65
602 00 Brno

Tajemník konference:

Ing. Alojz Flachbart
Tel.: +420 973 442 347

Sekretariát katedry ekonomie:

Beata Nemeškalová
Tel.: +420 973 442 152

Vytvořeno 20.9.2007 22:21:35 | přečteno 4256x | Frank