doi:10.3849/1802-7199

FUTURE FORCES Exhibition & Conference 2014 - Praha

Výstava FUTURE FORCES 2014 představí nejnovější trendy v oblasti vojenských a obranných technologií.

FF2014, obrázek se otevře v novém okněLetošní největší setkání expertů z oblasti obrany a bezpečnosti, mezinárodní výstava a konference FUTURE FORCES 2014 proběhne ve dnech 15. - 17. října na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Součástí odborného doprovodného programu výstavy, která se uskuteční je konference Future Crises, zaměřená na nejaktuálnější témata a budoucí trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti, a čtyři specializované dvoudenní workshopy. Témata workshopů odrážejí nejnovější požadavky a budoucí vývoj v segmentu vojáka 21. století, ochrany proti útokům s použitím chemických, biologických a nukleárních látek, logistiky a bezpilotních prostředků. Vystavovatelé a návštěvníci tak budou mít příležitost seznámit se s aktuálními trendy v širokém spektru témat.

Konference Future Crises je koncipována jako platforma pro sdílení informací, novinek, mezinárodních strategií a národních přístupů v přípravě na stále častější kybernetické útoky. Kybernetická bezpečnost je aktuálním tématem nejen pro ochranu kritické infrastruktury, stává se také stále významnější i pro policii, která celosvětově posiluje v oblasti proti tomuto typu zločinu. Své zkušenosti a strategická východiska pro prevenci kyberzločinu budou sdílet světoví experti, jako například Robin „Montana“ Williams, ředitel National Cybersecurity Education & Awareness Branch z Ministerstva pro vnitřní bezpečnost USA nebo Ernest L. McDuffle z Lead for the National Initiative for Cybersecurity Education (NICE); National Institute of Standards and Technology (NIST).

Vedle výstavy a konference pak mají zájemci příležitost navštívit také čtyři specializované workshopy. Open NATO Future Soldier Workshop představí požadavky armád na vybavení pro budoucí nasazení vycházející z posledních mírových misí a také nejnovější výsledky aplikovaného výzkumu a vývoje zaměřeného na ochranu, výstroj, výzbroj a výcvik vojáků. Workshopu se zúčastní experti z oblasti zbraňových systémů, optiky, elektroniky, komunikačních systémů nebo hi-tech odolných a chytrých materiálů pro výstroj a kamufláž. Účastníci se seznámí mimo jiné s požadavky na funkčnost, testování i budoucí využití inovativních textilních materiálů rozšiřujících efektivní ochranu. Mezi řečníky vystoupí například ředitel sekce podpory a plánování schopností MO ČR, brigádní generál Pavel Adam, nebo brigádní generál William E. Cole z U.S. Army Natick Soldier Systems Center / ARDEC. Dále si účastníci mohou vyslechnout přednášky projektových manažerů zahraničních modernizačních projektů systému vojáka, například TYTAN z Polska, GLADIUS z Německa, nebo VOSS z Nizozemí. Zastoupena bude také česká věda a výzkum; své projekty zde bude prezentovat České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita obrany a Technická univerzita v Liberci.

Open NATO CBRN Workshop pak bude unikátní příležitostí pro výměnu zkušeností a informací o aktuálních trendech a potřebách v oblasti prevence a ochrany proti útokům zahrnujících chemické, biologické, radiologické a nukleární (CBRN) látky. Vystoupení na tomto fóru potvrdil například náčelník chemického vojska AČR plk. Ing. Karel Huleja, nebo ředitel NATO CBRN Defence COE, plk. gšt. Ing. Jiří Gajdoš. Mezi zahraničními hosty budou například zástupci NATO Support Agency (NSPA), EUROPOL, OSN a dalších mezinárodních organizací. Tento workshop představí mnohá praktická témata související s OPZHN, včetně potenciálních hrozeb použití zbraní hromadného ničení nejen v místě vojenské operace, ale i v místech běžného civilního života v důsledku teroristického útoku.

Další částí odborného programu je Unmanned Systems Workshop, který je zaměřen jak na bezpilotní a bezosádkové prostředky, robotické, autonomní a automatizované systémy, tak také na budoucí způsoby vedení boje s nasazením těchto prostředků. Špičky v tomto dynamicky se rozvíjejícím segmentu zde budou diskutovat o nejmodernějších prvcích autonomních bezpilotních prostředků jak v oblasti vojenského, tak i civilního využití a vedle jejich technických možností se zaměří i na neméně důležité etické, psychologické a právní aspekty jejich využívání. Účastníci budou mít jedinečnou příležitost setkat se s předním expertem na tuto oblast, profesorem Ronaldem C. Arkinem z amerického Georgia Institute of Technology. Profesor Arkin je velkým zastáncem prosazování robotických prostředků v bojových situacích, a to zejména pro jejich efektivitu zprostředkovanou vysokou rychlostí reakce a přesností úderu, což přináší snížení nejen vojenských, ale i civilních ztrát na bojišti. Mezi dalšími významnými řečníky jsou dále například velitel pozemních sil AČR, generálmajor Ing. Ján Gurník, přední český odborník na umělou inteligenci a multiagentní systémy prof. Ing. Michal Pěchouček, MSc. z Fakulty elektrotechnické ČVUT, či expert na rozvoj obranných sil z ministerstva obrany USA Paul Scharre a profesor Agostino Bruzzone z NATO CMRE (Centre for Maritime Research and Experimentation). Během oficiálního programu vystoupí také zástupci Univerzity obrany, například pplk. doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D. z Fakulty vojenského leadershipu, jenž představí výsledky některých vědeckých projektů řešených na Katedře taktiky, a to zejména vybrané vojenské robotické prostředky a software pro podporu operačně-taktického rozhodování v kontextu jejich implementace do moderních systémů C4ISR.

Capable Logistician Workshop je organizován v úzké spolupráci s ředitelstvím Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky (MLCC) a pod záštitou admirála Donalda L. Singletona, předsedy představenstva MLCC a zároveň ředitele logistiky US European Command (EUCOM). Workshop je zaměřen především na témata související se slaďováním postupů v zajištění logistické podpory pro bojové jednotky v rámci operací NATO a aliančních partnerů. Účastníci workshopu si budou moci vyměnit názory a zkušenosti například v oblasti zásobování, transportu a skladování pohonných hmot, vody a střeliva. Prostor bude dále věnován také transportní a skladovací technice a jejich možnostem, efektivnímu využívání energie a celkové infrastruktuře při zajištění sektoru logistiky. Dalšími tématy budou např. LOGFAS, Movement Control, Helicopter Operations, Asset Tracking, atd.

Pro bližší informace o výstavě a doprovodném programu navštivte www.natoexhibition.org nebo kontaktujte organizátory na e-mailu info@natoexhibition.org.

Vytvořeno 13.8.2014 9:14:57 | přečteno 2462x | Frank