doi:10.3849/1802-7199

High Level Course - European Security and Defence College

Znak ESDC, obrázek se otevře v novém okněVe dnech 2. - 7. prosince 2007 Univerzita obrany a její Ústav strategických studií pořádaly v Praze a v Brně týdenní modul prestižního High Level Course - European Security and Defence College. Zabezpečení a úspěšný průběh modulu představovaly jednu z nejvýznamnějších aktivit Univerzity obrany a současně i resortu obrany v roce 2007.

European Security and Defence College (ESDC) představuje virtuální školu, resp. síť prestižních evropských vzdělávacích a výzkumných institucí, která poskytuje výběrové vzdělávání zejména představitelům vyššího managementu resortů obrany a zahraničních věcí. Součástí European Security and Defence College jsou instituce jako Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS), Berlín (Německo); Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN), Paříž (Francie); Netherlands Defence College (IDL), Haag (Nizozemí); Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), Madrid (Španělsko); Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI), Řím (Itálie); a řada dalších špičkových pracovišť z celé Evropské unie. Nyní se k nim připojila i Univerzita obrany.

Klíčová aktivita ESDC - High Level Course - je pořádán pod záštitou Javiera Solany, generálního tajemníka Rady EU a vysokého zmocněnce pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU. High Level Course - ESDC byl poprvé zahájen pilotním kurzem v roce 2004, v letošním roce byl zahájen již třetí řádný běh. Kurz je členěn do pěti týdenních modulů, které probíhají zpravidla od září do března ve vybraných členských zemích EU. Kurz má za cíl poskytnout informace o Evropské bezpečnostní a obranné politice, její historii, současném stavu, organizačních strukturách, vojenských a policejních nástrojích, regionálních aspektech, vztahu k NATO a partnerským státům a institucím, možným výhledům do budoucna apod. Mezi vystupujícími jsou nejvyšší resortní představitelé pořádajícího státu, vrcholní představitelé struktur EU pro oblast ESDP, vybraní experti mezinárodní bezpečnostní komunity aj.

Týdenní modul pořádaný Univerzitou obrany měl název „Crisis Management Operations“ a jeho cílem bylo seznámení účastníků kurzu s následující problematikou: operace krizového řízení, jejich plánování a provádění, především v intencích procedurálního rámce krizového managementu Evropské unie a platných konceptů ESDP; v současnosti probíhající operace; zkušenosti z předchozích operací a cvičení; hlavní aspekty mezinárodního práva; mezinárodní humanitární právo a lidská práva aj.

Program modulu High Level Course je k dispozici ikona souboruzde.

Organizace modulu v České republice probíhala za podpory britské U.K. Defence Academy, její Joint Services Command and Staff College (za přímé účasti jejího velitele admirála Neila Morisettiho) a dalších zahraničních partnerů. Týdenního modulu se zúčastnilo více jak 70 představitelů vyššího managementu resortů obrany a zahraničních věcí členských států i struktur EU. Jako frekventant kurzu se za Českou republiku účastnil 1.ZNGŠ generálporučík ing. Jaroslav Kolkus. Modul zahájil na půdě Ministerstva obrany České republiky pan náměstek ministryně obrany - ředitel Kanceláře Ministerstva obrany dr. Radek Šmerda. Slavnostního zahájení se rovněž účastnili představitelé Univerzity obrany a další hosté.

Mezi lektory vystupujícími v průběhu celého týdne pak byla řada významných představitelů Evropské unie a dalších mezinárodních organizací, např. Stephen White - vedoucí mise EU v Iráku EUJUST-LEX, brig. gen. Giovanni Manione - ředitel Civilně-vojenské buňky EU, Mika-Markus Leinonen - ředitel Generálního direktoriátu EU pro civilní krizové řízení a řada dalších významných přednášejících.

Seznam a stručné životopisy vystupujících jsou k dispozici ikona souboruzde.

Odborná úroveň i organizační zajištění modulu v České republice byly vysoce pozitivně hodnoceny jak samotnými frekventanty kurzu, tak lektory a přítomnými zástupci ESDC.

Main, obrázek se otevře v novém okně
1, obrázek se otevře v novém okně2, obrázek se otevře v novém okně3, obrázek se otevře v novém okně4, obrázek se otevře v novém okně
5, obrázek se otevře v novém okně6, obrázek se otevře v novém okně7, obrázek se otevře v novém okně8, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 17.12.2007 15:03:06 | přečteno 4511x | Frank