doi:10.3849/1802-7199

Historie a současnost chemických zbraní

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity pořádá vědecko-odbornou konferenci k 100. výročí použití chemických zbraní na téma "Historie a současnost chemických zbraní".

Cíl a zaměření konference:

Cílem konference je prezentace a výměna nových teoretických i praktických vědeckých poznatků z problematiky chemických zbraní a ochrany obyvatelstva před následky použití/zneužití chemických zbraní a bojových chemických látek. Vědecká konference umožní širokou odbornou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách ochrany obyvatelstva před následky použití/zneužití chemických zbraní a bojových chemických látek.
 
Nad konferencí převzali záštitu:

 • prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor UTB ve Zlíně
 • brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR
 • Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 • doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., ředitel Mezinárodního politologického ústavu FSS MU
 • MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
 • Ing. Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště

Odborný garant konference:

 • prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

Vědecký výbor konference:

 • doc. Ing. Vilém Adamec, CSc., FBI, VŠ – TU Ostrava
 • doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc., FLKŘ, UTB ve Zlíně, Uherské Hradiště
 • prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., Fakulta vojenského zdravotnictví UO Brno
 • plk. gšt. Ing. Jiří Gajdoš, JCBRN Defence COE Vyškov
 • prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita
 • doc. Ing. Ivan Mašek, CSc., FLKŘ, UTB ve Zlíně, Uherské Hradiště
 • doc. Ing. Otakar J. Mika, CSc., FLKŘ, UTB ve Zlíně, Uherské Hradiště
 • prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., Fakulta sociálně zdravotní, Jihočeská univerzita
 • doc. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc., FBI ČVUT Praha
 • doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D., Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
 • brig. gen. Ing. Miloš Svoboda, Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
 • plk. Ing. Mgr. Rostislav Richter, IOO – GŘ HZS ČR, Lázně Bohdaneč
 • RNDr. Bohuslav Šafář, CSc., Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno

Odborné bloky konference:

Sekce č. 1: Polické a právní aspekty vývoje a použití chemických zbraní
Sekce č. 2: Historie použití chemických zbraní
Sekce č. 3: Současnost a nové hrozby použití chemických zbraní
Sekce č. 4: Zdravotní aspekty použití bojových chemických látek
Sekce č. 5: Detekce, identifikace a monitorování bojových chemických látek
Sekce č. 6: Ochrana osob před následky použití bojových chemických látek
Sekce č. 7: Dekontaminace bojových chemických látek
Sekce č. 8: Zneužití bojových chemických látek k chemickému terorismu
Sekce č. 9: Výzkum a vývoj v oblasti ochrany před následky chemických zbraní
Sekce č. 10: Vzdělávání v ochraně obyvatelstva před účinky chemických zbraní

Místo: Fakulta logistiky a krizového řízení, Studentské náměstí 1532, Uherské Hradiště, přednáškové a seminární místnosti, budova UH 2

Termín: 27. a 28. květen 2015

Organizační pokyny:

Úplný text příspěvku do sborníku upravený podle poskytnuté šablony zašlete nejpozději do 15. dubna 2015 na emailovou adresu safarik@flkr.utb.cz, trohmandl@flkr.utb.cz. Všechny zaslané příspěvky budou recenzovány a v případě jejich přijetí budou uveřejněny ve sborníku konference. Předběžnou rezervaci ubytování u firmy EDUHA, s.r.o. na dny 26. a 27. 5. 2015 můžete provést v závazné přihlášce na konferenci.

Důležité termíny:

 • Zaslání závazné přihlášky a abstraktu článku do: 31. 3. 2015
 • Zaslání úplného textu článku do: 15. 4. 2015
 • Úhrada účastnického poplatku: 15. 4. 2015

ikona souboruPozvánka

Detailní informace


2015_05_utb_chem

Vytvořeno 26.2.2015 20:13:39 | přečteno 2675x | Frank