doi:10.3849/1802-7199

Informace o zániku Ústavu strategických a obranných studií UO

Akademický senát Univerzity obrany na svém mimořádném zasedání, konaném dne 1. července 2009 v Brně, projednal návrh rektora Univerzity obrany brigádního generála v záloze prof. ing. Rudolfa Urbana, CSc., dr. h. c. a rozhodl podle čl. 19 odst. 1 písm. a) Statutu UO a § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. o zrušení Ústavu strategických a obranných studií ve struktuře UO k 31. prosinci 2009.

Dosavadní kompetence ústavu, zejména v oblasti zajištění kariérního vzdělávání, přechází na Katedru celoživotního vzdělávání, která nově vzniká v rámci Fakulty ekonomiky a managementu UO k 1. lednu 2010.

Ústav strategických studií (2000-2008) a jeho nástupnická organizace, Ústav strategických a obranných studií (2008-2009), fungoval jako odborný garant, nikoliv vydavatel časopisu Obrana a strategie. Vydavatelem i nadále zůstává Univerzita obrany a uvedená organizační změna ve struktuře UO nemá vliv na další vydávání časopisu.

Vytvořeno 15.1.2010 4:44:06 | přečteno 7339x | Frank