doi:10.3849/1802-7199

Joint Operations 2030

Ve dnech 25. - 29. června 2007 hostila Univerzita obrany mezinárodní odborníky v rámci 2. pracovního semináře s názvem „Joint Operations 2030“. Organizaci setkání zajišťoval Ústav strategických studií. Za ČR jsou členy pracovního týmu a jednání se účastnili pplk. Ing. Ivo Pikner z Ústavu strategických studií a pplk. Ing. Miroslav ŠVEJDA, M.A. ze SOPS MO. Druhý pracovní seminář v Brně následoval po úvodním jednání v Paříži, který se uskutečnil v listopadu minulého roku.

O zahájení prací na tomto projektu rozhodla Organizace NATO pro výzkum a technologie (NATO Organization for Research and Technology) v rámci svého mezinárodního panelu zabývajícího se systémovými analýzami a studiemi (SAS, System Analysis and Studies). Součástí výzkumných aktivit panelu SAS je i zmíněná dlouhodobá vědecká studie LTSS (Long Term Scientific Study) „Joint Operations 2030“ (SAS-066), které se pod vedením zástupců Kanady od počátku roku 2006 aktivně účastní zástupci ze čtrnácti členských zemí NATO, včetně ČR.

Cílem vědecké studie je v dlouhodobém výhledu (2030) zhodnotit možné směry vývoje budoucího bezpečnostního prostředí, popsat možné scénáře nasazení a identifikovat budoucí schopnosti, které bude třeba realizovat pro úspěšné plnění budoucích úkolů. Studie poskytne pohled na vliv budoucích pokročilých technologií na široké spektrum schopností, které budou vyžadovány pro vedení budoucích společných operací Aliance. V závěru budou vypracována doporučení na řešení nedostatků ve schopnostech, které se v budoucnu mohou objevit.

Studie by měla poskytnout „cestovní mapu“ pro další rozvoj NATO s ohledem na nové bezpečnostní výzvy a na předpokládaný technologický vývoj. Výsledný dokument bude prověřen formou modelování a simulace, a to na mezinárodním cvičením (MNE). Zúčastněné země ovlivňují tvorbu výsledného dokumentu, ale jedním ze způsobů řešení je i přizvání významných mezinárodních expertů k jednotlivým bodům zadání.

Podkladové analýzy a dílčí podklady této dlouhodobé studie jsou využívány příslušníky ÚSS nejen v rámci vědeckých, ale též vzdělávacích aktivit pro podporu UO a rezortu MO. Poznatky z této aktivity jsou uplatňovány v oblasti obranného plánování - např. byly využity v návrhu dlouhodobé vize rezortu obrany.

Joint Operations 2030, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 17.8.2007 14:15:42 | přečteno 4323x | Frank