doi:10.3849/1802-7199

Kapitoly o bezpečnosti

Počátkem roku 2008 vyjde v nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum publikace „Kapitoly o bezpečnosti“, která byla připravena kolektivem autorů v gesci Střediska bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV Univerzity Karlovy v Praze. Publikace pojednává o struktuře a vzájemných vazbách bezpečnostního systému České republiky v širším rámci tvorby a realizace bezpečnostní politiky. Tomu odpovídá i obsah publikace, která je rozdělena do pěti vzájemně provázaných kapitol a přílohové části.

Kapitola „Bezpečnost - hrozby - rizika“ se zabývá teoretickými aspekty bezpečnosti a bezpečnostní politiky s důrazem na aktuální proces rozšiřování konceptu bezpečnosti, který nyní kromě vojenské bezpečnosti zahrnuje i dimenze politické, ekonomické, sociální, environmentální a lidské. Soustředí se i na podrobný výklad pojmů „hrozba“ a „riziko“ a na vzájemné souvislosti mezi nimi.

Kapitola „Bezpečnost ČR - legislativní a ekonomický kontext“ je věnována legislativnímu zajišťování bezpečnosti ČR, které vychází z Ústavy ČR a hlavních strategických dokumentů ČR, na prvním místě z Bezpečnostní strategie ČR. Důležitou částí kapitoly je i ekonomické zajištění bezpečnosti ČR, které je pojato jak v teoretické, tak praktické rovině, především ve vazbě na přípravu a čerpání části státního rozpočtu určeného na zajišťování bezpečnosti země.

Kapitola „Bezpečnostní systém ČR a jeho hlavní komponenty“ soustředí pozornost na historii, cíle, strukturu a úkoly základních prvků bezpečnostního systému, jimiž jsou ozbrojené síly ČR, Policie ČR, Integrovaný záchranný systém, zpravodajské služby, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby.

Kapitola „Mezinárodní zajištění bezpečnosti České republiky“ je věnována historii, cílům, struktuře a hlavním úkolům nejdůležitějších mezinárodních bezpečnostně-politických organizací, jejichž členem je Česká republika - Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizace Spojených národů. Pozornost věnuje i aktivitám České republiky a jejích ozbrojených sil ve zmíněných organizacích.

Kapitola „Prognóza vývoje bezpečnostní situace ve světě v horizontu 2020“ se věnuje hlavním možným trendům bezpečnostního, politického, ekonomického, environmentálního a sociálního vývoje ve světě včetně klíčových bezpečnostních hrozeb světové a evropské bezpečnosti. Analyzuje i trendy vnitřní a zahraniční politiky hlavních aktérů bezpečnostního vývoje ve světě: Spojených států amerických, Evropské Unie, Číny, Ruska a islámského světa.

Přílohová část publikace obsahuje detailní přehled zákonů, vyhlášek a mezinárodních legislativních aktů, které vymezují tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky ČR. K tomu je přiřazena i struktura bezpečnostního systému ČR. K získávání dalších informací o bezpečnostní politice v národním, evropském i globálním měřítku slouží přehled vybraných institucí a organizací zabývajících se bezpečnostní politikou. Součástí přílohové části publikace jsou i dva články, koncipované jako pohled na budoucí možný vývoj zajišťování bezpečnosti v prostoru EU a ČR, a to v souvislosti se změnami bezpečnostního prostředí. Pojednávají o utváření „Homeland security“ Evropské unie a možnosti realizace systému komplexního řízení bezpečnosti v České republice.

Zájemci o publikaci se mohou obrátit na Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK (telefon: 224 491 498, e-mail: sbp@fsv.cuni.cz).

Vytvořeno 17.8.2007 14:44:57 | přečteno 5288x | Frank