doi:10.3849/1802-7199

Konference o evropském vzdělávání a výcviku při spolupráci ve vyzbrojování - ; cesta vpřed

Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany České republiky pořádá ve dnech 15. a 16. června 2009 mezinárodní konferenci s názvem "European Education and Training in Armaments Co-operation - The Way Ahead" (Konference o evropském vzdělávání a výcviku při spolupráci ve vyzbrojování - cesta vpřed).

Konference je organizovaná s cílem zvýšit podporu aktivitě Evropské obranné agentury (EDA) v oblasti vzdělávání a výcviku při spolupráci ve vyzbrojování. Konference se zaměří na vypracování doporučení, které budou prezentovány na podzimním jednání Řídícího výboru EDA na úrovni ministrů obrany, jak zrealizovat evropské vzdělávání a výcvik při spolupráci ve vyzbrojování.

Problematika vzdělávání a výcviku ve vyzbrojování se těší široké podpoře EDA a jejich členských států. Tato podpora vyplývá ze zjištění, že většina evropských společných programů vyzbrojování je brzděna nedostatkem vzájemného porozumění mezi jednotlivými účastníky programu. Hlavním důvodem tohoto stavu je různorodost obranných zdrojů EU, které jako celek zůstávají nesourodé, neboť proces plánování schopností, vyzbrojování, obranného výzkumu a vývoje včetně následného pořízení je stále převážně omezen na národní úroveň. Je to však také proto, že EU nenabízí účastníkům zapojených do kooperativních programů společnou evropskou vzdělávací a výcvikovou platformu, ve které by bylo možné podporovat vzájemné porozumění a formovat evropský přístup ke spolupráci ve vyzbrojování.

Na pozadí těchto úvah se Česká republika rozhodla zahrnout problematiku evropské vzdělávací a výcvikové platformy ve vyzbrojování do agendy svého předsednictví, uspořádat na toto téma konferenci v Praze a stát se tak katalyzátorem změny evropského přístupu ke spolupráci ve vyzbrojování.

ikona souboruPozvánka na konferenci - dopis ředitele SV MO ČR,
ikona souboruProgram konference a organizační pokyny.

Vytvořeno 27.4.2009 16:15:10 | přečteno 3086x | Frank