doi:10.3849/1802-7199

Metody analýzy a predikce bezpečnostních hrozeb a rizik

Ústav strategických a obranných studií uspořádal dne 20. listopadu 2008 odborný seminář s názvem „Metody analýzy a predikce bezpečnostních hrozeb a rizik - východiska pro tvorbu prognostických scénářů“.

Seminář byl organizován Oddělením bezpečnostních a obranných studií ÚSOS a jeho cílem byla odborná debata, týkající se posouzení možných a prakticky využitelných metod analýzy a predikce bezpečnostních hrozeb a rizik, zejména s důrazem na tvorbu prognostických scénářů vývoje bezpečnostního prostředí.

Akce se konala za účasti odborníků nejen z řad české bezpečnostní komunity reprezentujících státní správu (SOPS MO, MZV), vysokoškolská pracoviště (FSS MU Brno, UTB Zlín) a další instituce a pracoviště (CUBIC, FACIO), ale rovněž za účasti hostů z Akademie ozbrojených sil z Liptovského Mikuláše.

V průběhu akce byla prezentována podnětná vystoupení, která mapovala nejen stav výzkumu v parciální oblasti metodologie analýzy a predikce bezpečnostních hrozeb a rizik, ale obecně i v oblasti bezpečnostních studií. Z průběhu semináře také vyplynulo, že i přes dynamický a intenzivní vývoj tohoto společenskovědního oboru v České republice přetrvává roztříštěnost přístupů ke zkoumání bezpečnosti a jejích aspektů a chybí jednotná, resp. převládající konceptualizace pojmu bezpečnosti. Vyvstává rovněž potřeba přeformulovat či aktualizovat stávající českou bezpečnostní terminologii a s ní související základní metodologické nástroje hodnocení a predikování hrozeb a rizik.

V této souvislosti bylo konstatováno, že např. inovace projektu Česká bezpečnostní terminologie (ÚSS 2003) by mohla být vhodným námětem pro interdisciplinární (mezinárodní) výzkum řešený na půdě Ústavu strategických a obranných studií.

ikona souboruSborník ze semináře.

1, obrázek se otevře v novém okně2, obrázek se otevře v novém okně3, obrázek se otevře v novém okně4, obrázek se otevře v novém okně

5, obrázek se otevře v novém okně6, obrázek se otevře v novém okně7, obrázek se otevře v novém okně8, obrázek se otevře v novém okně

9, obrázek se otevře v novém okně10, obrázek se otevře v novém okně11, obrázek se otevře v novém okně12, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 20.11.2008 22:04:36 | přečteno 5743x | Frank