doi:10.3849/1802-7199

Mezinárodní sympozium Bezpečnostní a obranná agenda Evropské unie

Ve středu 13. června 2007 bylo v Senátu Parlamentu ČR slavnostně zahájeno třídenní mezinárodní sympozium Bezpečnostní a obranná agenda Evropské unie, které proběhlo pod záštitou ministryně obrany Vlasty Parkanové. Pořadatelem sympozia byl Ústav strategických studií Univerzity obrany a rakouský Institut für Strategie und Sicherheitspolitik der Landesverteitidigungsakademie Wien. Jednalo se o další z výstupů dlouhodobého projektu bilaterální česko-rakouské spolupráce v oblasti bezpečnostních a strategických studií. Cílem tohoto sympozia bylo vytvořit odpovídající prostor a podmínky pro výměnu teoretických poznatků a praktických zkušeností v oblasti aktuálních problémů vývoje Evropské bezpečnostní a obranné politiky i využití cenných zkušeností členských zemí, které v nedávné době vykonávaly institut předsednictví v radě EU. Odborná diskuze napomohla identifikovat možný soubor priorit a přístupů pro připravované předsednictví ČR v roce 2009 na základě zvážení výchozích podmínek a možností státu v této oblasti.

Význam a aktuálnost tématu zdůraznil ve svém úvodním vystoupení 1. náměstek ministryně obrany České republiky Martin Barták, který uvedl, že ačkoliv je bezpečnostní a obranná dimenze jednou z nejmladších společných politik, existuje řada příkladů, kdy bezpečnostní složky pod hlavičkou Evropské unie odvedly kvalitní a záslužnou práci a Evropská unie je dnes svými vojenskými a policejními misemi přítomná v řadě konfliktních a nestabilních zemích od Balkánu přes Irák až po DR Kongo. Zkušenosti předsednických zemí byly prezentovány mj. v příspěvcích Thomase Hajnocziho z rakouského Ministerstva evropských a zahraničních věcí, finského velvyslance v České republice Jorma Inki, či vojenských zástupců ve vojenském výboru EU Jean-Louis Nurenberga z Lucemburska a Alfonse Maise ze Spolkové republiky Německo. Historický vývoj projektu ESDP a jeho přesah do současnosti i přetrvávající problémy spojené s jeho dalším rozvojem byly popsány v projevech náměstka místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Jiřího Šedivého a Martina Povejšila z Ministerstva zahraničních věcí. Praktické zkušenosti s výstavbou českého a slovenského Bojového uskupení EU na tomto fóru prezentoval Zástupce NGŠ generálmajor Josef Prokš. Úlohu a význam Evropské obranné agentury (EDA) pro další rozvoj vojenských schopností Evropské unie objasnil auditoriu její reprezentant Dick Zandee. Řada dalších řečníků se pak soustředila zejména na praktické otázky spojené s angažovaností členských států EU při zapojení do konkrétních misí probíhajících v rámci ESDP.

Závěrečný den jednání byl vyhrazen zejména zástupcům akademické a vědecké komunity z ČR i zahraničí, kteří se ve svých příspěvcích soustředili na potenciál, možnosti i deficity bezpečnostní a obranné agendy Evropské unie.

Ze symposia byl vydán ikona souborusborník v tištěné podobě s doprovodným CD.

V případě zájmu o sborník kontaktujte:

Mgr. Richard Stojar, Ph.D.
Ústav strategických studií
Univerzita obrany
Kounicova 44
612 00 Brno

Tel.: +420 973 443 273
Fax.: +420 973 443 371
E-mail: richard.stojar@unob.cz

Vytvořeno 17.8.2007 14:09:54 - aktualizováno 24.1.2008 15:46:05 | přečteno 4739x | Frank