doi:10.3849/1802-7199

Mimovládna expertná iniciatíva zaujala vyšehradských ministrov

Jednou z tém schôdzky šéfov diplomacie krajín V4 v Prahe bola obranná spolupráca. Téma rezonovala aj na českom rezorte obrany, kde sa vyšehradská expertná skupina stretla s ministrom Alexandrom Vondrom.

PRAHA, BRATISLAVA, 6. marca 2012 – Bezpečnostní experti krajín regiónu, ktorí majú na jar tohto roku predstaviť správu o možnostiach vyšehradskej obrannej spolupráce, včera informovali ministrov zahraničných vecí o aktuálnom stave iniciatívy. S cieľom zladiť možnosti a potreby jednotlivých krajín sa stretli s viacerými vysokými predstaviteľmi vyšehradských ministerstiev zahraničných vecí a českého ministerstva obrany. Dnes dopoludnia skupinu prijal český minister obrany Alexander Vondra.

Téma regionálnej obrannej spolupráce je mimoriadne aktuálna, keďže obranné rozpočty prešli v posledných rokoch zásadnými škrtmi. Tie obmedzujú schopnosť štátov plniť obranné úlohy individuálne. Ako vyplynulo z rokovaní v Prahe, ambiciózne programy spolupráce, najmä koordinácia obranného plánovania, či spoločné akvizičné projekty, môžu zvýšiť efektívnosť vo vynakladaní prostriedkov a pomocť udrzať vojenské spôsobilosti.

Ministri od expertnej skupiny očakávajú konkrétne návrhy projektov, ktoré by mohli slúžit ako východiskový materiál pre nadchádzajúce rokovania, ako aj dlhodobá vízia regionálnej spolupráce.

Projekt DAV4, v rámci ktorého má štvorstranná expertná skupina vypracovať odporúčania pre ministerstvá, iniciovala Slovenská atlantická komisia spolu so svojimi vyšehradskými partnermi za finančnej podpory Medzinárodného vyšehradského fondu. Českú republiku v projekte reprezentuje mimovládna organizácia Jagello 2000.

„Našim zámerom je rozvinúť širokú a kvalitnú diskusiu na tému obrannej spolupráce, preto iniciatívu konzultujeme aj na úrovni ministrov zahraničných vecí,“ vysvetľuje člen expertnej skupiny DAV4 a prezident Slovenskej atlantickej komisie, Rastislav Káčer. „Ich pozitívna odozva je pre budúcu spoluprácu dobrou správou a zároveň signálom, že sme na správnej ceste,“ dodal Rastislav Káčer.

Projekt odštartoval na jeseň minulého roku na bratislavskej konferencii Smart Security, venovanej medzinárodnej obrannej spolupráci. Experti odvtedy absolvovali množstvo pracovných stretnutí v hlavných mestách V4, ako aj  konzultácie v škandinávskych krajinách a v bruselskej centrále NATO.

Prvé odporúčania budú predstavené širšej odbornej verejnosti v apríli tohto roku na medzinárodnom zahraničnopolitickom a bezpečnostnom fóre GLOBSEC. „Projekt je načasovaný tak, aby jeho výsledky mohli byť prezentované na Summite NATO v Chicagu. Týždeň po GLOBSECu sa uskutoční stretnutie ministrov zahraničných vecí a obrany V4. Závery štúdie by tak mohli poslúžiť ako inšpirácia pre spoločné vyhlásenie ministrov,“ uviedol Rastislav Káčer. „Na stretnutí v Prahe sme sa dohodli, že projekt budeme v ďalších fázach konzultovať s obrannými plánovačmi a s českým predsedníctvom V4,“ uzavrel Rastislav Káčer.

Projekt DAV4 analyzuje možnosti vzájomnej spolupráce krajín V4 v oblasti obrany a bezpečnosti. Jadrom projektu je medzinárodná expertná skupina, ktorá v polovici tohto roku prednesie vládam krajín V4 konkrétne odporúčania pre vzájomnú spoluprácu. Projekt vznikol z iniciatívy Slovenskej atlantickej komisie Slovensko v expertnej skupine projektu DAV4 zastupujú Rastislav Káčer, prezident Slovenskej atlantickej komisie; Tomáš Valášek, riaditeľ  pre bezpečnostnú politiku Centra pre európsku reformu v Londýne a Jozef Bátora, riaditeľ Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov na FSEV UK. Partnermi projektu DAV4 sú International Centre for Democratic Transition z Maďarska, Jagello 2000 z Českej republiky a Polish Institute for International Affairs z Poľska.

Členovia expertnej skupiny DAV4:

Česká republika
Jiří Schneider, 1. tajomník Ministerstva zahraničných vecí ČR
Gen. Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálneho štábu
Jan Jireš, riaditeľ Centra transatlantických vzťahov, CEVRO Institut

Maďarsko
Amb. István Gyarmati, prezident CDPF
Gen. László Tömböl, bývalý náčelník Generálneho štábu
Attila Demkó, vedúci obranného plánovania, Ministerstvo obrany

Poľsko
Dr. Marcin Zaborowski, riaditeľ Poľského inštitútu pre medzinárodné vzťahy (PISM)
Marcin Terlikowski, výskumník PISM
Gareth Chapell, výskumník PISM

Slovenská atlantická komisia (SAC) je nezávislá mimovládna organizácia aktívna v oblasti domácej a medzinárodnej politiky a bezpečnosti. Usiluje sa o aktívnu a konštruktívnu angažovanosť Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch. Dôraz kladie na spoluprácu vo vybraných regiónoch a problematikách, kde skúsenosti a expertíza stredoeurópskej krajiny môžu priniesť značnú pridanú hodnotu. Prostredníctvom projektov, asociovaných expertov a spolupráce so štátnymi a mimovládnymi inštitúciami, ako aj súkromnými subjektmi, usiluje o efektívny rast mladých profesionálov. SAC vznikla v roku 1993, kedy sa zároveň stala asociovaným členom medzinárodnej mimovládnej organizácie Atlantic Treaty Association (ATA). Plné členstvo získala v roku 2004, dnes patrí k jej najaktívnejším členom. Vďaka silnému medzinárodnému postaveniu majú aktivity SAC reálny dopad nielen na Slovensko, ale aj na región strednej Európy či transatlantické vzťahy.

ikona souboruTisková zpráva.


SAC, obrázek se otevře v novém okně

SLOVAK ATLANTIC COMISSION
Klariská 14
811 03 Bratislava
Slovenská republika

www.sac-ata.org

Tel./Fax: +421 254 410 609
E-mail: sac@ata-sac.org

Vytvořeno 7.3.2012 7:52:41 - aktualizováno 9.3.2012 8:21:34 | přečteno 2491x | Frank