doi:10.3849/1802-7199

Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012

Katedra bezpečnosti a obrany Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši organizuje 3. medzinárodnú vedeckú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012“, ktorá sa uskutoční v dňoch 17.-18.10.2012.

Medzinárodná vedecká konferencia sa koná pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky Ing. Miloša KOTERCA a náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky genpor. Ing. Petra VOJTEKA.

Cieľ konferencie:

Zhodnotenie aktuálneho stavu vývoja národnej a medzinárodnej bezpečnosti a nové aspekty jej smerovania.

Tematické okruhy:

  • aktuálne problémy súčasných medzinárodných vzťahov a formovanie globálneho bezpečnostného prostredia (globálne hrozby a globálne problémy ľudstva na začiatku 21. storočia; asymetrický ozbrojený konflikt ako bezpečnostný fenomén súčasnosti; prístupy k riešeniu globálnych problémov zo strany najväčších svetových aktérov; komplexný prístup k riešeniu kríz – spoločná participácia vojenských a nevojenských aktérov; dodržiavanie a ochrana ľudských práv, rozvoj demokracie),
  • národná bezpečnosť ako objekt výskumu, formovania a realizácie bezpečnostnej politiky štátu (bezpečnostný systém štátu (BeSy) a riešenie krízových situácií - výstavba BeSy štátu ako objektívna potreba alebo prejav subjektívnych ambícií bezpečnostnej komunity; formovanie vnútornej bezpečnosti štátu, príprava legislatívy a bezpečnostných strategických dokumentov štátu; participácia ozbrojených síl demokratického štátu na zaisťovaní vnútornej bezpečnosti),
  • miesto a úlohy ozbrojených síl pri predchádzaní a riešení konfliktov – požiadavky na spôsobilosti súčasných a budúcich ozbrojených síl,
  • súčasná bezpečnostná veda a ďalšie smery jej rozvoja.

Dôležité termíny:

  • Zaslanie prihlášky s anotáciou príspevku na konferenciu - 15.9.2012
  • Uhradenie konferenčného poplatku - 25.9.2012
  • Zaslanie plného textu príspevku - 28.9.2012
  • Vyrozumenie o prednesení príspevku na konferencii - 03.10.2012

Rokovací jazyk: anglický, český, poľský, ruský, slovenský.

Organizačné pokyny, registrícia a viac informácií: stránky konferencie.

Kontakt:

Katedra bezpečnosti a obrany
Akadémia ozbrojených síl GMRŠ
Demänová 393
Liptovský Mikuláš
e-mail: alena.simcekova@aos.sk

Vytvořeno 30.7.2012 10:02:30 | přečteno 4307x | Frank