doi:10.3849/1802-7199

Národní a mezinárodní bezpečnost 2015

Katedra bezpečnosti a obrany Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovském Mikuláši si pořádá 6. mezinárodní vědeckou konferenci "Národní a mezinárodní bezpečnost 2015".

Akce se koná pod záštitou státního tajemníka MO SR Ing. Miloše Koterce a NGŠ OSSR genpor. Ing. Milana Maxima.

Cíl konference:

Zhodnocení aktuálního stavu vývoje národní a mezinárodní bezpečnosti a nové aspekty jejího směřování.

Tematické okruhy:

  • mezinárodní vztahy a formování globálního bezpečnostního prostředí,
  • národní bezpečnost jako předmět výzkumu, formování a realizace bezpečnostní politiky státu,
  • místo a role ozbrojených sil při předcházení a řešení ozbrojených konfliktů.

Kdy: 22.-23. října 2015

Kde: Liptovský Ján, Slovensko

Internetové stránky konference

Vytvořeno 11.10.2015 22:06:14 | přečteno 1424x | Frank